/ Nyheder / Gode takter forventes for industriejendomme

Gode takter forventes for industriejendomme

Forventningerne blandt ejendomsinvestorerne til det totale afkast i 2017 forventes at toppe med 5,8 procent. Efter 2017 forventes det totale afkast at blive 5,5 procent. Sektoren industri overrasker positivt med historisk høj forventning til ejendomsværdi, ligesom udlejningsprocenten blandt industriejendomme også forventes at stige.

Af

EjendomDanmarks markedsstatistik – forventninger for oktober 2017 viser, at investeringsejendomsmarkedet forventes at toppe i 2017. Det totale afkast på ejendomsværdien forventes at lande på 5,8 procent, hvilket er et lille fald på 0,1 procentpoint sammenlignet med forrige kvartal og sidste år. Ifølge Morten Marott Larsen, cheføkonom ved EjendomDanmark, bekræfter undersøgelsens resultater udviklingen for investeringsejendomsmarkedet, som vi har set gennem hele 2017.

”Ejendomsinvestorernes forventninger til det totale afkast bekræfter, som vi også har set i sidste kvartal, at 2017 forventes at blive et godt år for investeringsejendomme. Markedet forventes at toppe i år, hvorefter det totale afkast på investeringsejendomme spås at falde efter 2017”, siger Morten Marott Larsen, der samtidig slår fast, at investeringsejendomme fortsat er en god investering på grund af fornuftige og stabile afkast.

Ejendomsinvestorerne nedjusterer forventningerne til det totale afkast til 5,5 procent over de kommende fem år. En tilsvarende ”lav” forventning på 5,5 procent over de kommende fem år ligger fjorten kvartaler tilbage. Det er dog værd at hæfte sig ved, at totale afkast på 5,5 procent stadig betyder, at ejendomsværdierne fortsat kan stige.

Historisk høj forventning til industri

Forventningsundersøgelsens overraskelse i dette kvartal er sektoren industri. Her har ejendomsinvestorerne historisk høj forventning til ejendomsværdi for industri. Også forventningen til udlejningsprocenten stiger, hvilket er en positiv udvikling set i lyset af tidligere kvartalers tomgang på industriejendomme.

”Ejendomsinvestorerne forventer både positiv udvikling for industriejendommenes markedsleje og ejendomsværdi, ligesom det også forventes, at industriejendommene udlejes hurtigere. Det er glædeligt, at tomgangen falder for industriejendomme, da den i øjeblikket ligger lidt for højt med 10,6 procent”, siger Morten Marott Larsen, cheføkonom i EjendomDanmark.

Ejendomsinvestorerne forventer højere ejendomsværdi på industriejendomme, og forventningen er steget i forhold til sidste kvartal. Det er den største kvartalsvise stigning i denne undersøgelse, og det betyder samtidig, at forventningen til ejendomsværdi for industri nu er på højde med forventningerne inden for sektorerne kontor og bolig.

Ifølge Morten Marott Larsen kan de forhøjede forventninger til industri blandt andet tilskrives en forbedret dansk økonomi, hvor vækst og øget produktion skaber efterspørgsel efter industriejendomme.

Som det fremgår af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik for tomgang fra juli 2017, falder den økonomiske tomgang for industri med 1,5 procentpoint fra 12,1 procent i april 2017 til 10,6 procent i juli 2017. Det er et fald på 1,7 procentpoint siden juli 2016. Også den arealmæssige tomgang for industri falder med 0,7 procentpoint til 10,6 procent, viser markedsstatistikken for tomgang.

Læs webrapport