/ Nyheder / GI ændrer praksis vedrørende BRL § 19

GI ændrer praksis vedrørende BRL § 19

GI vil ikke længere godkende, at udgifter til forbedringer fradrages kontoen for udvendig vedligeholdelse

Af

Det har indtil nu været muligt for udlejer at medtage beløb til forbedring, isolering m.v. på kontoen for udvendig vedligeholdelse, såfremt beboerrepræsentationen eller et flertal af beboelseslejerne har samtykket til det, jf. BRL § 19, stk. 1. Dog under forudsætning af, at udlejer ikke samtidig varsler lejeforhøjelse.

Huslejenævnet underkender reglen

Huslejenævnet i København har truffet afgørelse i en sag, hvor udlejer havde fremsat krav om, at udgifter til etablering af nye beboelseslejligheder skulle fradrages den udvendige vedligeholdelseskonto. Udlejer ønskede at medtage såvel vedligeholdelses- som forbedringsudgifter over vedligeholdelseskontoen.

Lejerne i ejendommen havde givet samtykke i overensstemmelse med BRL § 19, stk. 1, 2. pkt. til at forbedringsudgifterne kunne medtages over kontoen.

Udlejer havde indhentet samtykke fra lejerne til, at der kunne medtages forbedringsudgifter over vedligeholdelseskontoen. På trods af det, nåede huslejenævnet frem til, at udgifterne til forbedring ikke kunne medtages over vedligeholdelseskontoen.

Begrundelsen for dette var, at udlejer, ved at medtage forbedringsudgifter over vedligeholdelseskontoen, ville få dækning for udgifterne to gange. Dette fordi udlejer på et senere tidspunkt kunne varsle lejeforhøjelse på baggrund af disse forbedringer.

GI ændrer praksis

GI vil som følge af denne afgørelse ikke længere godkende, at forbedringsudgifter, som nu eller fremtidigt kan danne grundlag for en lejeforhøjelse i et enkelt lejemål, tages med over vedligeholdelseskontoen, uanset om der foreligger samtykke fra lejerne.

Dette er relevant i for eksempel følgende sager:

  • Gennemgribende renoveringer (§ 5, stk. 2 renoveringer)
  • Individuelle forbedringer af et enkelt lejemål
  • Indretning af nye lejemål

 

Kilde: GI’s afgørelse om forbedringer

 

Seneste nyheder

Vil du vide mere?

Læs mere om boliglejemål