/ Nyheder / Frederiksberg Kommune forbedrer ejendomsvenligheden

Frederiksberg Kommune forbedrer ejendomsvenligheden

Der er forbedrede vilkår for ejendomsejere og -brugere i Frederiksberg Kommune. Det viser en ny undersøgelse fra erhvervsorganisationen EjendomDanmark. Reducering af grundskyld og ejendomsforbrydelser er med til at forbedre vilkårene i kommunen.

Af

EjendomDanmark har for sjette år i træk undersøgt ejendommenes vilkår i landets kommuner. Resultatet viser, at Frederiksberg Kommune forbedrer sig markant fra sidste års placering som nr. 82 til dette års placering som nr. 41.

Det skyldes primært, at Frederiksberg Kommune har reduceret kommunens grundskyld med 0,75 promille til samlet 24,75 promille, hvilket er lavere end den gennemsnitlige grundskyldssats. Også de såkaldte ejendomsforbrydelser, som brandstiftelse, hærværk og indbrud, er reduceret en del siden sidste år.

Fortsat over landsgennemsnittet på flere forhold

Der er fortsat forbedringer for Frederiksberg Kommune i forhold til kommunens netto- og bruttosagsbehandlingstid på byggesager. Den er steget brutto med 13 dage til i alt 83 dage, mens nettosagsbehandlingstiden er faldet to dage til 34 dage. Det er over landsgennemsnittet på henholdsvis 65 dage (brutto) og 31 dage (netto). Kommunens byggesagsgebyr på 741 kroner er også over landsgennemsnittet, som er 476 kroner. Derudover opkræver kommunen stadig en dækningsafgift på fem promille, hvilket er uændret siden sidste år.

”Blandt landets kommuner er der sket et fald i skatter og afgifter siden sidste år. Ingen kommuner har hævet grundskylden i år, og fire kommuner har sat den ned. Det samme ser vi med dækningsafgiften, som 61 af landets kommuner nu har afskaffet. Dækningsafgiften er en afgift på forretningsejendomme som butikker og kontorer. Beskatter kommunen dem unødigt, er man i virkeligheden med til at gøre vilkårene ringere for dem, der er med til at sikre vækst og beskæftigelse i kommunerne”, siger Morten Marott Larsen, cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark. Dækningsafgiften og byggesagsgebyret er derfor oplagte forbedringspunkter for Frederiksberg Kommune, mener Morten Marott Larsen.

Sjællandske kommuner klarer sig dårligst

De sjællandske kommuner klarer sig generelt dårligere end resten af landet, viser Ejendomsforeningen Danmarks undersøgelse af ejendomsvenlighed.

Her placerer Region Sjælland sig på fjerdepladsen ud af de fem regioner, mens Region Hovedstaden får bundplaceringen. Det skyldes blandt andet, at Københavns Kommune er tilbage på undersøgelsens sidsteplads som nr. 98 ud af 98. Den bedst placerede kommune i Region Hovedstaden er Frederikssund Kommune på en 19.-plads. Kalundborg Kommune er den kommune, der har forbedret sig mest fra sidste års nr. 86 til nr. 26 i år. Billund Kommune løber i år med titlen som landets mest ejendomsvenlige kommune.

 

Kommunerne vurderes ud fra parametrene:

  • Dækningsafgift
  • Grundskyld
  • Om kommunens private lejeboliger er regulerede eller ej
  • Bruttosagsbehandlingstid for byggesager viser den samlede sagsbehandlingstid fra kommunen første gang modtager byggeansøgningen, og til der er truffet en endelig afgørelse i sagen.
  • Nettosagsbehandlingstid for byggesager afspejler den faktiske sagsbehandlingstid hos kommunen. Det er det antal dage det i gennemsnit tager at få behandlet en sag fra den dato, hvor alle fyldestgørende oplysninger er indhentet fra ansøgeren og til der er givet tilladelse eller afslag fra kommunen.
  • Byggesagsgebyrer
  • Antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud) per 100.000 bygningskvadratmeter.
41

er Frederiksberg Kommunes placering på listen over de mest ejendomsvenlige. Sidste år var kommunen nummer 82.