/ Nyheder / Forslag til lejekontraktsklausuler tilpasset Typeformular A, 10. udgave

Forslag til lejekontraktsklausuler tilpasset Typeformular A, 10. udgave

Inden længe skal man benytte Typeformular A, 10. udgave ved indgåelse af lejeaftaler om boliglejemål. EjendomDanmark har derfor udarbejdet en række forslag til klausuler tilpasset denne.

Af

Fra 1. januar 2023 må udlejerne dog kun anvende Typeformular A, 10. udgave.

Frem til udgangen af 2022 må udlejerne anvende både Typeformular A, 9. udgave, og Typeformular A, 10. udgave, ved indgåelse af lejeaftaler om boliglejemål. Fra 1. januar 2023 må udlejerne dog kun anvende Typeformular A, 10. udgave.

Typeformular A, 10. udgave, svarer i stort omfang til Typeformular A, 9. udgave, så der vil ikke være store ændringer i forhold til måden, hvorpå man skal udforme lejeaftaler, når man anvender Typeformular A, 10. udgave. Størstedelen af de lejevilkår, som man hidtil har indsat i udfyldningsfeltet i typeformularens § 11, vil man stadig kunne anvende, når man udfylder Typeformular A, 10. udgave.

Vær opmærksom på ændringer

På trods af at typeformularerne er ens mange steder, findes der én markant ændring. I Typeformular A, 10. udgave, er der indsat et fortrykt udfyldningsfelt til lejevilkår om fri lejefastsættelse og nettoprisindeksering af lejen. Hvis man vil indsætte vilkår om fri leje og nettoprisindeksering – naturligvis kun i lejeaftaler om lejemål, hvor det efter lovgivningen er lovligt at lave aftaler om fri leje og/eller nettoprisindeksering – skal man derfor gribe det lidt anderledes an end hidtil.

EjendomDanmark har derfor lavet et nyt forslag til lejekontraktsklausuler, som er tilpasset den nye Typeformular A, 10. udgave. Dette forslag til lejekontraktsklausuler kan nu ses på EjendomDanmarks hjemmeside. Hvis benytter sig af EjendomDanmarks forslag til lejekontraktsklausuler, skal man dog sikre sig, at man anvender den version, som passer til Typeformular A, 10. udgave.

Udfas brugen af Typeformular A, 9. udgave

Afslutningsvis skal vi blot for en sikkerheds skyld gøre opmærksom på, at Typeformular A, 9. udgave, ikke må anvendes fra den 1. januar 2023. Man bør dog holde op med at anvende Typeformular A, 9. udgave i god tid inden årsskiftet, idet det er datoerne for underskrifterne på lejekontrakten, som er afgørende for, om man har anvendt en gyldig typeformular.

Det hidtidige forslag til lejekontraktsklausuler vil stadig ligge på hjemmesiden lidt endnu, da Typeformular A, 9. udgave, stadig kan anvendes, men inden længe vil denne version af forslag til lejekontraktsklausuler blive fjernet fra hjemmesiden.