/ Nyheder / Forsimplet bygningsreglement? Ja tak!

Forsimplet bygningsreglement? Ja tak!

Social- og Boligministeriet har lanceret en ny strategi for udviklingen af et ny bygningsreglement. Ambitionen er at udvikle et bygningsreglement, der er helhedsorienteret, og som er indrettet til fremtidens grønnere byggeri. EjendomDanmark hilser strategien velkommen og er klar til at bidrage.

Af

Foto: Mariusz Switulski, istock

Social- og Boligministeriet har den 11. januar lanceret en ny strategi for udviklingen af et ny bygningsreglement med fokus på at skabe et mere helhedsorienteret reglement. Strategien er en udløber af den politiske aftale, der blev indgået om bæredygtigt byggeri og grænseværdier for nybyg i maj 2024. Som led i denne aftale er det besluttet, at bygningsreglementet skal have et eftersyn, så det i højere grad understøtter de politiske ambitioner for et mere bæredygtigt byggeri.  

Inviterer til samarbejde med branchen  

Som et centralt led i udmøntningen af strategien inviterer Social- og Boligstyrelsen til et bredt samarbejde med mange aktører i branchen. Dette samarbejde findes allerede i dag, blandt andet i ”Koordineringsforum for bæredygtigt byggeri”, og det eksisterende skal dermed nu understøttes af en ‘Grøn Taskforce’. Netop samarbejdet hilses velkomment i EjendomDanmark: 

EjendomDanmark ser frem til at indgå i dialog med Styrelsen og præsentere ejendomsbranchens synspunkter. Det er samtidigt glædeligt, at der lægges op til et helhedsorienteret reglement. Det er der behov for,” siger Peter Stenholm, adm. direktør i EjendomDanmark. 

Fire temaer i strategien   

Konkret lægger strategien op til, at der skal fokuseres på følgende fire temaer:  

  1. at tekniske krav til nybyggeris sikkerhed, sundhed, energiforbrug og klimapåvirkning skal balanceres og tilpasses, så kravene går hånd i hånd og understøtter ny byggeskik 
  1. at tekniske krav ved renovering og ændring af en bygnings anvendelse skal tilpasses og forenkles, så den eksisterende bygningsmasse kan udnyttes bedre 
  1. at krav til den kommunale byggesagsbehandling og certificeringsordningerne skal samordnes, så den samlede proces for godkendelse af en byggesag forenkles med øje for byggeriets processer 
  1. at bygningsreglementet i øget grad skal understøtte branchens og kommunernes brug af digitale processer og værktøjer. 

For EjendomDanmark er prioriteterne for en revision af bygningsreglement klare: 

”Det er vigtigt, at der bliver tyndet ud i de mange og komplicerede tekniske krav, som spænder ben for et grønnere byggeri, og som unødigt fordyrer fremtidens boliger. Et simpelt bygningsreglement er en del af vejen til at sikre en grønnere ejendomsbranche, hvor der er plads til at tænke nyt og fremme den grønne omstilling,” udtaler Peter Stenholm  

Derudover bliver det også vigtigt at holde for øje, at det nye bygningsreglement understøtter implementeringen af de mange nye europæiske krav med særlig fokus på at sikre en gnidningsfri implementering af det nye bygningsdirektiv. 

I EjendomDanmark ser vi frem til at komme i gang med arbejdet, og glæder os til at bidrage konstruktivt på hele ejendomsbranchens vegne  

Du kan læse hele strategien for revideringen af bygningsreglementet her.