/ Nyheder / Formænd om 2020: Ny governancestruktur, der passer til en moderne erhvervsorganisation

Formænd om 2020: Ny governancestruktur, der passer til en moderne erhvervsorganisation

I 2018 blev EjendomDanmarks bestyrelsesmedlemmer præsenteret for ny strategi, nyt navn og logo. I 2019 oprustede organisationen med en række nye medarbejdere, og sidst på året kunne medlemmerne klikke sig ind på en helt ny hjemmeside. Tiltagene er alle led i strategien Visibility 2021 og skal bidrage til, at EjendomDanmark opnår større synlighed og udgør en endnu stærkere stemme i den offentlige og politiske debat.

Af

Næstformand for EjendomDanmark Boris Nørgaard Kjeldsen (t.v.) og formand Henrik Dahl Jeppesen

EjendomDanmark har sat formand, Henrik Dahl Jeppesen, og næstformand, Boris Nørgaard Kjeldsen stævne, for at få en status på strategien og et bud på, hvad 2020 bringer med sig. Formændene er enige om, at EjendomDanmark er nået langt siden 2018, hvor strategien blev søsat. Næste skridt på rejsen er, at sekretariatet rykker til nye, moderne lokaler, og der indføres en ny governancestruktur i EjendomDanmark.

Den transformation, der er i gang, er helt nødvendig for at kunne følge trit med medlemmerne, mener Henrik Dahl Jeppesen.

”Som erhvervsorganisation skal vi være parate til at kunne rådgive og støtte vores medlemmer i en verden, der hele tiden forandrer sig – fast ejendom bliver fortsat mere reguleret, men også digitaliseret. De sidste ti år er det blevet langt mere komplekst at arbejde med fast ejendom og drive virksomhed i almindelighed, og det kræver en del af både sekretariatet og den politisk valgte bestyrelse i EjendomDanmark.”

En bredt sammensat bestyrelse

For at kunne følge med udviklingen er der behov for en ny og mere dynamisk governancestruktur i EjendomDanmark. Det skal være nemmere og mere effektivt at træffe de rette beslutninger til gavn for medlemmerne.

”EjendomDanmarks sekretariat og bestyrelse har fået langt flere emner og opgaver på agendaen, i takt med at hele branchen er blevet langt mere professionel og dynamisk. Det kræver, at vi anvender vores ressourcer endnu mere effektivt og slagkraftigt,” siger Boris Nørgaard Kjeldsen.

I den nye struktur, som er på tegnebrættet, bliver administrator- og ejersektionens bestyrelser formelt nedlagt. Den nye hovedbestyrelse sammensættes af medlemmer fra de tre nuværende bestyrelser og skal samlet set afspejle EjendomDanmarks medlemsskare.

”EjendomDanmark dækker som erhvervsorganisation meget bredt – fra den mindre, familieejede udlejer til store, institutionelle danske og udenlandske investorer, asset- og fundmanagere, ejendomsadministratorer og grundejerforeninger. Geografisk dækker vi hele Danmark og er ejendomsbranchens talerør. Netop bredden er vores helt store styrke. Vi varetager mange forskellige medlemmers interesser, og det skal vores nye bestyrelse afspejle,” siger Henrik Dahl Jeppesen.

Den nuværende hovedbestyrelse består i dag af 21 medlemmer fordelt på 11 medlemmer i ejersektionen og 10 medlemmer i administratorsektionen. Derudover er fire – henholdsvis formand og næstformand i de to sektioner – udvalgt til at sidde i forretningsudvalget. Hovedbestyrelsen i EjendomDanmark foreslår nu, at hovedbestyrelsen sammensættes af færre medlemmer, til gengæld skal forretningsudvalget udvides.

Det gode selskab

Forretningsudvalget skal fremover de facto varetage ledelsen af EjendomDanmark. Forretningsudvalget får bl.a. til opgave at føre tilsyn med økonomien og indstille forslag til godkendelse i bestyrelsen. Samtidig får udvalget ansvar for at godkende nye medlemmer og ekskludere nuværende, hvis de ikke lever op til EjendomDanmarks etiske normer.

”EjendomDanmark repræsenterer det gode selskab. Vi samler på medlemmer, der går ind for ordentlighed, og holder ikke hånden over de brodne kar i branchen,” uddyber Henrik Dahl Jeppesen.

Endelig etableres et bredt netværk, som erstatter delegeretforsamlingen. Netværksmedlemmer kan være både medlemmer af EjendomDanmark og nogle, der har interesse i organisationen, og som ønsker at byde ind med viden og kompetencer.

Nye rammer giver et boost

2020 bliver også året, hvor EjendomDanmark for alvor ryster støvet af sig ved at flytte i nye, moderne lokaler. 1. juli flytter sekretariatet fra Grundejernes Hus på Nørre Voldgade til ejendommen Ørstedhus på hjørnet af Gyldenløvesgade og Vester Farimagsgade.

”I de nye rammer har EjendomDanmark en virkelig god platform for en ny, moderne virksomhedskultur, hvor det vil blive lettere end hidtil at samarbejde mellem afdelingerne. Det tror jeg vil give et nyt boost til hele sekretariatet,” siger Henrik Dahl Jeppesen.

Indspark til samfundsdebat

De seneste par år er EjendomDanmark blevet langt mere synlig i pressen, mener de to formænd. Den udvikling skal gerne fortsætte i 2020, men også de kommende år.

”Vi skal være dem, der leverer fakta til politikerne, spiller ind med ny viden i samfundsdebatten og bliver brugt som kilde, hver gang der bliver talt om ejendomsmarkedet eller fast ejendom i almindelighed,” siger Henrik Dahl Jeppesen.

EjendomDanmark ansatte i løbet af 2019 fire nye medarbejdere i sin kommunikations- og Public Affairs-afdeling for netop at have flere ressourcer til at komme med indspark til både presse og politikere. I 2019 og de første måneder af 2020 har afdelingen især lagt kræfterne i at deltage i den heftige debat om, hvorvidt § 5,2 skulle bevares.

”I debatten om § 5,2 fik vi vist vores medlemmer, at vi kæmper for dem med næb og kløer, selvom resultatet i sidste ende ikke faldt ud til vores fordel. I 2020 er det vigtigt, at vi får budt konstruktivt og positivt ind i nogle af de øvrige debatter i samfundet,” siger Henrik Dahl Jeppesen.

Et af de vigtige punkter i samfundsdebatten er i øjeblikket klimaet.

”Vi skal give vores bud på, hvordan vi får løst klimakrisen. Ejendomme står for en stor procentdel af CO2-udledningen, og det er nu, vi har chancen for at give vores bud på, hvordan vi får sænket det niveau,” siger Boris Nørgaard Kjeldsen.

Når man aktivt tager del i samfundsdebatten og giver sin mening til kende inden for vigtige politiske emner, er der også en lille risiko.

”Det kan være, at vi bliver nødt til at tage nogle standpunkter, som ikke bakkes op af samtlige medlemmer. Men det vil være standpunkter, som er i fællesskabets og samfundets interesse,” siger Boris Nørgaard Kjeldsen.

Udenlandske investorer under vingerne

Et af EjendomDanmarks mål er også at få inviteret de internationale investorer på markedet med i klubben. Blandt andet er organisationen i øjeblikket i gang med at udvikle en ny hvervekampagne.

”I takt med at det danske ejendomsmarked bliver stadig mere internationalt, vil det være helt naturligt at gøre mere for at organisere de nye udenlandske investorer. Udenlandske investeringer fylder allerede en del på markedet. Hos EjendomDanmark kan de få råd og vejledning til at navigere på det danske ejendomsmarked og forstå de danske forhold,” siger Henrik Dahl Jeppesen.

Turbo på rekruttering

EjendomDanmark vil i 2020 også sætte turbo på at øge indsatsen for at rekruttere fremtidens arbejdskraft til ejendomsbranchen.

Bare inden for ejendomsadministration er der ifølge EjendomDanmarks beregninger brug for op mod fire tusinde ekstra ejendomsadministratorer de næste ti år, men også andre områder inden for fast ejendom kommer til at have behov for et kvalificeret udbud af arbejdskraft.

”Vi skal gøre op med en lav kendskabsgrad og et lidt støvet image i ejendomsbranchen. Det er vores opgave at sikre, at for eksempel de studerende får øjnene op for branchen i deres uddannelsesforløb. Vi opfører bæredygtige boliger til både de unge, familien og seniorerne. Vi skaber rammerne for den moderne og bæredygtige arbejdsplads og udvikler fremtidens byrum. Samtidig bidrager vi til økonomisk vækst i Danmark,” siger Boris Nørgaard Kjeldsen.

”Vi skal ganske enkelt gøre os lidt mere ”sexet” og attraktiv som branche og som virksomheder,” tilføjer Henrik Dahl Jeppesen.

For dem, der skulle have fået åndenød af de mange nye tiltag, kan formændene berolige med, at der ikke vil blive pillet ved EjendomDanmarks kerneydelser som fx den populære juridiske rådgivning.

”Vi gennemfører bestemt ikke forandringer for forandringernes skyld. Men medlemmerne skal gerne opleve, at vi hele tiden skaber og tilfører dem mere viden og værdi,” siger Henrik Dahl Jeppesen.

Den nye struktur

Hovedbestyrelsen

 • De to separate sektionsbestyrelser nedlægges
  Alle typer af medlemmer gøres direkte valgbare til den nye og samlede bestyrelse
  Kandidater opstilles af hovedbestyrelsen/forretningsudvalget eller direkte på generalforsamlingen
  Halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år

Forretningsudvalget

 • Vælges direkte af hovedbestyrelsen og har ansvaret for ledelsen af EjendomDanmark
 • Forretningsudvalget vælger formand og næstformand, der sammen udgør formandskabet
 • Udvides i størrelse – fem til syv medlemmer mod i dag fire

Delegerede og udvalg

 • Delegeretforsamlingen fortsætter som netværk efter indbydelse fra forretningsudvalget.
 • Både medlemmer og ikkemedlemmer kan blive medlemmer af delegeretnetværket.
 • Andre udvalg nedsættes efter behov og med defineret funktionsperiode.
  Forretningsudvalget kan delegere kompetencer til relevante udvalg.
 • Strategiske tiltag i EjendomDanmark frem mod 2021
 • Lancerer nyt navn og logo (2018)
 • Nedsætter ny slagkraftig politik- og analyseenhed og udvikler foreningens kommunikations- og pressearbejde (2019)
 • Ny visuel identitet (bl.a. ny hjemmeside) (2019)
 • Lancerer ED-indkøbsportal (2018)
 • Ny rammeordning for pension (2020-2021)
 • Flytter til mere moderne lokaler (2020)
 • Ny governancestruktur (2020)