/ Nyheder / Fokus på økonomisk vækst til årets delegeretmøde

Fokus på økonomisk vækst til årets delegeretmøde

Af

Jesper Bo Hansen, som er administrerende direktør for Catella Corporate Finance, talte om vækst på kontinental plan. Foto: Ejendomsforeningen Danmark

Oplægsholderne var professor og overvismand Michael Svarer, erhvervsminister Brian Mikkelsen og Jesper Bo Hansen, administrerende direktør i Catella Corporate Finance.

Efter frokost bød formand for Ejendomsforeningen Danmark, John R. Frederiksen, velkommen til en eftermiddag i vækstens tegn, og han introducerede dagens oplægsholdere: Michael Svarer, professor og overvismand ved De Økonomiske Råd, Jesper Bo Hansen, administrerende direktør for Catella Corporate Finance, og erhvervsminister Brian Mikkelsen.

John R. Frederiksen takkede Nykredit og Ista for at sponsere dette års delegeretmøde og gav rampelyset videre ti lprofessor og overvismand Michael Svarer.

Ejendomsbranchen samlet til delegeretmøde 2017.
Formand John R. Frederiksen indledte delegeretmøde 2017. Foto: Ejendomsforeningen Danmark

Overvismand: Produktivitet driver væksten

Han skød mødet i gang med De Økonomiske Råds vækstudsigter for dansk økonomi.

På boligmarkedet er der i rådets prognoser udsigt til stigende boliginvesteringer og dermed et stigende udbud. Det vil være med til at trække lidt af det nuværende prispres på boligmarkedet ud, mente Michael Svarer.

”Vi forventer, at boligpriserne vil stige, men de vil stige relativt behersket. Vi forventer ikke, at markedet vil udvikle sig til en ny boligboble, dels på grund af det stigende udbud, men også fordi der er nogle regelændringer, herunder boligskataftalen, som formentlig vil få en effekt”, sagde Michael Svarer.

Han kom også ind på at vækst hænger sammen med produktivitet:

”Vi forventer, at produktiviteten kommer til at stige. Vi tror, at i år 2025 vil vi have vækstrater på omkring to procent, både fordi der kommer flere i beskæftigelse, men også fordi produktiviteten stiger”

Brian Mikkelsen til delegeretmøde 2017
Erhvervsminister Brian Mikkelsen var blandt oplægsholderne. Foto: Ejendomsforeningen Danmark

Erhvervsminister: Modernisering af planloven fjerner vækstbarrierer

Dagens næste oplægsholder var erhvervsminister Brian Mikkelsen. På ejendomsområdet fremhævede erhvervsministeren den gennemførte forenkling og modernisering af planloven:

”Med moderniseringen af planloven har vi fjernet nogle vækstbarrierer rundt omkring i Danmark, og vi får skabt nogle bedre rammer for den fysiske planlægning. Min og forligspartiernes holdning er, at planloven ikke længere skal stå i vejen for nye idéer, vækst og udvikling”, sagde Brian Mikkelsen.

Hertil talte han også om en modernisering af de særlige rammer for fysisk planlægning i Hovedstadsområdet, den såkaldte ”fingerplan”. Og så nævnte han, at der er nedsat et landsby-udvalg, som fremlægger en række anbefalinger næste år. Også i ejerlejlighedsudvalget forventer ministeren, at der er anbefalinger på vej i starten af det nye år.

Inden ministeren afsluttede sit oplæg spurgte publikum ind til problematikken om generationsskifte i familieejede ejendomsvirksomheder. Et spørgsmål, der modtog opbakning i form af applaus bredt blandt publikum.

”Min grundlæggende holdning er, at der ikke burde gøres forskel på, om det er familieejede ejendomsvirksomheder eller en anden type erhvervsvirksomhed. Det er der meget forskellige holdninger til, og vi får en ny runde, for vi har sagt i regeringen, at vi vil høvle de sidste fem procent af arveafgiften, så afgiften kommer ned på nul procent”, svarede Brian Mikkelsen.

Direktør for Catella Corporate Finance Jesper Bo Hansen talte om
Direktør for Catella Corporate Finance Jesper Bo Hansen talte om væksten i Europa. Foto: Ejendomsforeningen Danmark

Direktør: Hele Europa har fået væksten tilbage

Sidste oplægsholder var Jesper Bo Hansen, som er administrerende direktør for Catella Corporate Finance. I sit oplæg satte han dagens tema ind i makroøkonomiske rammer.

”Det er første gang i ti år, hvor der er positiv vækst i samtlige 28 EU-lande. Så hele Europa har fået væksten tilbage”, startede Jesper Bo Hansen.

Og så rettede han fokus mod ejendommene:

”Den måde, man investerer i ejendomme har flyttet sig radikalt. I dag efterspørger kapitalmarkederne global risikodiversificerede afkast i deres portefølje”, sagde Jesper Bo Hansen.

Han kom også ind på en ændret adfærd i byerne, hvor brugerne af ejendommene efterspørger mindre lejligheder. Det er en efterspørgsel, der ikke stemmer overens med de nuværende minimumskrav til størrelserne på lejligheder på 95 kvadratmeter. Hvilket, ifølge Jesper Bo Hansen, giver et pres på mindre boliger i København.

Formandens beretning

John R. Frederiksen indtog atter scenen midt i den hvidmalede koncertsal. Det var blevet tid til formandens beretning om foreningens aktiviteter i løbet af året.

Han startede med en såkaldt ”breaking news”: Skatteministeriet skal levere et nyt system til ejendomsvurderinger af blandt andet erhvervsejendomme, og Ejendomsforeningen Danmark er blevet valgt som leverandør til at indsamle markedsdata hertil efter en udbudsrunde, der blev afgjort i oktober.

Foreningens faste aktiviteter blev også nævnt i beretningen. Blandt andet de kvartalsvise markedsstatistikker for tomgang og forventning, den årlige undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed, administratorkonferencen og den boligpolitiske åbningsdebat, der hvert år byder Folketingets boligordførere op til debat.

John R. Frederiksen appellerede til, at branchen fortsat fortæller om de gode rammer, som ejendomsbranchen skaber for familier og virksomheders hverdag. Og så mindede han publikum om, at foreningen fortsat har fokus på generationsskifte i familieejede ejendomsvirksomheder blandt andet med et gå hjem-møde i Vejle.

Han fremhævede også kampagnen ’”Bliv Ejendomsadministrator” og samarbejdet med Finansforbundet om et trainee-forløb, hvor ledige fra finanssektoren omskoles til ejendomsbranchen.

John R. Frederiksen sluttede af med at takke de delegerede for et flot fremmøde.