/ Nyheder / Flyttetid på kontorerne? Virksomhedernes muligheder skrumper ind

Flyttetid på kontorerne? Virksomhedernes muligheder skrumper ind

Nye teknologier, forandrede arbejdsformer og større krav til indretningen ændrer kontormarkedet i disse år. Nye tal viser, at andelen af ledige kontorer falder.

Af

Trods hjemmearbejde er der stadig rift om kontorejendommene. Foto: Istock, YurolaitsAlbert

Hjemmearbejdets kommen og senere kontorets tilbagevenden. Fremtidens kontor er et omdiskuteret emne, hvor der både stilles andre krav fra medarbejderne til, hvad et
kontor skal kunne. Men hvor det visse steder også overvejes, om der kan spares plads væk.

Nye tal fra EjendomDanmark viser, at der er færre ledige kontorkvadratmeter end samme tid sidste år. Tomgangen er faldet med 0,6 procentpoint på landsplan.

Det viser ifølge Morten Marott Larsen, underdirektør i EjendomDanmark, at virksomhederne ikke har fokus på ren nedskalering. Der vil også være nogen, der har brug for det
modsatte.

”Omstilling tager grundlæggende tid – særligt når vi taler kontormarkedet. Derfor er det også for entydigt at konkludere, at der vil være et stort fald i behovet for plads, alene fordi vi
de seneste år ikke kun har lært en del om afspritning, men også om at håndtere fjernarbejde.”

Han peger på, at nye arbejdsformer også betyder, at kontoret skal kunne noget andet i morgen, end det kunne i går:

”Der er brug for nye og flere – måske mindre – mødelokaler. Der skal være gode faciliteter til, at medarbejderne kan samarbejde, når de er på kontoret. Kort sagt skal der være
noget, så det er muligt at holde digitale møder, men også gode nok faciliteter til, at medarbejderne kan se fidusen i at tage ind på kontoret,” siger Morten Marott Larsen.

Fra region til region

Faldet i tomgangen for kontor ses på årsbasis i alle regioner – undtagen Sjælland. Lavest er tomgangen nu i Midtjylland med 6,8 procent ledige kontorer.

”Der er altid geografi ske forskelle, men noget tyder på, at det særligt er vest for Storebælt, der har været efterspørgsel på nye kontorer,” siger Morten Marott Larsen, der også understreger, at andre aspekter vil fylde mere for kontorområdet i fremtiden.

”Digitalisering af arbejdspladsen og de dermed grønne gevinster bliver et fokus. Smartere teknologi kan gøre det muligt at skære ned for strømforbruget meget mere end i dag. Det er jo ikke alene en ren økonomisk gevinst – det er også den retning, vi alle skal i et
bæredygtighedsperspektiv.”