/ Nyheder / Fejl i nettoprisindekseringen i OMK-driftsbudgettet

Fejl i nettoprisindekseringen i OMK-driftsbudgettet

Der har desværre sneget sig en fejl ind i nettoprisindekseringen i OMK-driftsbudgettet – blanket 24-03-A1 Driftsbudget-omk. Fejlen er nu rettet.

Af

EjendomDanmark har for nylig opdateret blanketterne i blanketmodulet til 2024-niveau og gjort dem tilgængelige på vores hjemmeside. Beklageligvis var der imidlertid en fejl i det beregningsfelt, som pristalsregulerer satsen pr. m2 for det forøgede kapitalafkast, idet satsen kun blev pristalsreguleret til 2023-niveau.

Den fejl er nu rettet, således at satsen bliver pristalsreguleret til 2024-niveau i beregningsfeltet. Den reviderede blanket 24-03-A1 Driftsbudget-omk er tilgængelig på EjendomDanmarks hjemmeside. Hvis man har nået at hente den første version af blanketten, bør man derfor hente blanketten på ny, inden man udarbejder sine varslinger af omkostningsbestemt lejeforhøjelse.

 Vi beklager fejlen.