/ Nyheder / Fare for brandspredning?

Fare for brandspredning?

Hvordan undersøger man bedst sit tagrum for at se, om der er forhold, man skal være opmærksom på? Det sætter en ny kampagne fra Social- og Boligstyrelsen fokus på under titlen ”Tjek øverste etage”.

Af

En ny kampagne sætter fokus på, hvordan du undgår brand i tageetagen. Foto: Social- og Boligstyrelsen.

Branden i etageboligbebyggelsen Grøndalsbo i Vanløse den 25. marts 2022 afstedkom mange spørgsmål om, hvordan man kan forhindre brandspredning i tagrum. Den grundlæggende sikkerhed ligger i, at et tagrum har de brandmæssige og korrekt udførte adskillelser.

Men hvordan undersøger man tagrummet for at se, om der er forhold, man skal være opmærksom på? Det sætter en ny kampagne fra Social- og Boligstyrelsen fokus på under titlen ”Tjek øverste etage”.

De fem råd fra Social- og Boligstyrelsen lyder:

1. Tjek, at tagrummet er delt op i mindre sektioner

Store, sammenhængende tagrum øger risikoen for, at en tagbrand kan sprede sig på tværs af bygningen. Derfor bør tagrummet være opdelt i mindre sektioner på højst 600 m2. Det svarer typisk til, at der skal være en væg for hver tredje opgang.

2. Tjek, at der ikke er huller eller revner i vægge og gulv

Når håndværkere laver huller i vægge og gulve til f.eks. vandrør, elkabler eller ventilationskanaler, kan en brand lettere komme igennem. Derfor er det vigtigt, at hullerne omkring kabler og rør mv. er blevet lukket korrekt med ikke-brandbart materiale.

3. Tjek, at døre og lemme lukker korrekt og slutter tæt

Det har stor betydning for, om en brand kan sprede sig, hvis en branddør ikke lukker helt i, eller hvis en loftslem ikke slutter tæt. Derfor er det vigtigt, at alle døre og lemme fra trappeopgange og i væggene i tagrummet lukker korrekt og slutter helt tæt. I bør i den forbindelse også tjekke eventuelle dørpumper og selvlukkemekanismer.

4. Tjek, om taget er blevet renoveret

Når et tag renoveres, anvendes ofte en regntæt dug, som placeres under teglstenene. Dugen er letantændelig, og I bør derfor sikre jer, at:

1. dugen ikke er ført ned i tagrenden, så den kan antændes udefra.

2. brandvæggene i loftsrummet ikke er blevet fjernet eller beskadiget i forbindelse
med renoveringen, og at de slutter helt tæt mod den øverste del af tagdækningen.

3. adskillelsen ned mod lejlighederne i tagetagen er brandsikret.

5. Tjek, at tagrummet bliver vedligeholdt

Ligesom resten af bygningen skal tagrummet løbende vedligeholdes, for at man kan være sikker på, at brandsikkerheden er i orden. Derfor bør tagrummet efterses en gang om året, ligesom det bør indgå i ejendommens drifts- og vedligeholdelsesplan.

Tagrummets anvendelse har også betydning for brandsikkerheden. Tagrummet bør kun anvendes til det, der er aftalt i foreningen. Undgå at bruge det som opholdsrum, til opbevaring af brandfarlige væsker, og tjek, at der ikke er ulovlige elinstallationer.

Læs mere her