/ Nyheder / Erhvervsstyrelsen freder gældende praksis: Swap-lån i andelsboligforeninger værdisansættes efter bankens opgørelse

Erhvervsstyrelsen freder gældende praksis: Swap-lån i andelsboligforeninger værdisansættes efter bankens opgørelse

Af

Erhvervsstyrelsen har fredet gældende praksis for swaplån. Foto: olmozott98, iStock

Erhvervsstyrelsen slår nu i en skriftlig udtalelse fast, at andelsboligforeningers værdiansættelse af swap-lån skal være den simple opgørelse udleveret af banken eller realkreditinstituttet. Visse foreninger kan vælge noget andet, men det står nu klart, at foreningerne kan fortsætte med den simple opgørelse som hidtil.

Der har ellers været meget polemik omkring værdiopgørelsen af swap-lån siden ministeren i efteråret udtalte, at værdien af swap-lån skal opgøres efter de kringlede internationale regnskabsstandarder i IFRS13. Ifølge disse regler, kan den negative værdi af et swap-lån i visse tilfælde nedskrives, hvis virksomheden fx har en forhøjet kreditrisiko. Denne tilgang ville for andelsboligforeninger betyde, at andelskronen potentielt ville stige i foreninger med dårlig økonomi. Det har styrelsen nu lukket ned for.

Styrelsen udtaler, at andelsboligforeninger ikke skal korrigere for kreditrisiko og andre faktorer og i stedet benytte den simple opgørelse udleveret af banken.

Andelsboligforeninger, som anvender vejledningen, skal fremover oplyse under anvendt regnskabspraksis i årsregnskabet, at renteswappen måles til ”basisværdi”. 

Udtalelsen kan læses i sin helhed her

Opdateret den 29. april 2021.