/ Nyheder / Erhvervslejeret er tilbage på hylden

Erhvervslejeret er tilbage på hylden

En ny og revideret udgave af bogen Erhvervslejeret er netop udkommet. Bogen indeholder den nyeste praksis og litteratur på området og giver anbefalinger og indspark til taktiske overvejelser.

Af

Bogen Erhvervslejeret er netop udkommet.

En detaljeret indholdsoversigt, et omfattende domsregister og en paragrafnøgle. Den nye udgave af Erhvervslejeret er nem at bruge som opslagsværk til specifikke problemstillinger og henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udlejning eller administration af erhvervslejemål. Blandt andre administratorer, udlejere og advokater, men også lejere og mæglere.

Bogen er opbygget efter et lejeforholds livscyklus og giver en grundig indføring i alle aspekter af erhvervslejeretten – lige fra lejekontraktens indgåelse til lejemålets fraflytning.

Nyeste retspraksis

Erhvervslejeloven trådte i kraft i år 2000 og har ikke været præget af de store lovændringer. Til gengæld er der gennem årene blevet afsagt domme, som har ført til en ændret eller en præcisering af retspraksis, og det er primært på dette område, at denne tredje udgave af Erhvervslejeret er ført ajour.

Udgaven er opdateret med domme fra 2012 og frem. En af de større ændringer i Erhvervslejeret er også, at alle henvisninger til boliglejelovgivningen er blevet tilrettet til de nye paragraffer, der trådte i kraft den 1. juli 2022.

”Netop for at kunne sikre, at bogen fortsat er dér, hvor man søger relevant viden og praksis om erhvervslejeretten, er vi enormt glade for endelig at kunne præsentere bogen i en helt opdateret og endnu mere praksisnær udgave,” udtaler Lena Hartmann, juridisk direktør i EjendomDanmark.

Hun har glædet sig til at få den nye udgave i hus – for medlemmernes skyld – men også fordi, EjendomDanmark selv er flittig bruger af bogen – både når juristerne skal rådgive medlemmerne, men også i undervisningen på ejendomsadministratoruddannelsen, hvor Erhvervslejeret er fast pensum.

Bestil bogen

Erhvervslejeret kan bestilles her og koster 950 kr. inklusiv moms for medlemmer af EjendomDanmark. For ikke-medlemmer koster bogen 1.195 kr. inklusiv moms. Prisen er eksklusive porto og ekspeditionsgebyr.