/ Nyheder / Erfa-gruppemøde om GDPR i Aarhus

Erfa-gruppemøde om GDPR i Aarhus

Erfa-gruppen for advokater og jurister m.v. i Aarhus-området mødtes for at tale om GDPR i ejendomsadministration.

Af

Møde i erfa-gruppen.

Onsdag den 7. februar blev der afholdt møde i erfa-gruppen for advokater og jurister m.v. i Aarhus-området. Mødet blev afholdt med en formidabel udsigt over Aarhus Bugt, da Interlex Advokater havde stillet deres kontor til rådighed.

Temaet for mødet var GDPR i relation til ejendomsadministration, og advokat Mads Balle Christensen, TVC Advokatfirma, holdt et oplæg om emnet. Under oplægget redegjorde han blandt andet for:

  • de grundlæggende regler om behandling af persondata
  • sondringen mellem databehandlere og dataanvarlig
  • indgåelse af databehandleraftaler
  • håndtering af databrud

Overtrædelse af GDPR

Mads Balle Christensen redegjorde også for, at databrud ofte sker i forbindelse med udsendelse af mails. Mange virksomheder får ikke overholdt GDPR-reglerne, blandt andet fordi de ikke løbende opdaterer deres databehandleraftaler.

Oplægget omhandlede også nogle aktuelle sager om overtrædelse af GDPR-reglerne, hvor overtrædelserne forventes at blive sanktioneret med meget betydelige bøder. Det var således Mads Balle Christensens opfattelse, at der efter en ”blød” start er ved at vise sig en tendens til meget alvorlig sanktionering af overtrædelser af GDPR-reglerne.

Det næste arrangement i erfa-gruppen finder sted i maj 2024, og bliver en ekskursion til et meget spændende nybyggeri – Incuba Next på Katrinebjerg i Aarhus.