/ Nyheder / Erfa-gruppemøde i Aalborg med fokus på skatte- og afgiftsvarslinger

Erfa-gruppemøde i Aalborg med fokus på skatte- og afgiftsvarslinger

Erfa-gruppen i Aalborg samledes den 6. juni til møde. Fokusset var på skatte- og afgiftsvarslinger.

Af

Skatte- og afgiftsvarslinger var på programmet til erfa-møde.

Torsdag den 6. juni 2024 blev der afholdt møde i erfa-gruppen i Aalborg med fokus på skatte- og afgiftsvarslinger. Mødet blev indledt af Ole Busk Hansen, afdelingsdirektør i Spar Nord Ejendomsadministration, som præsenterede administrationen, der også lagde hus til.

Skatte- og afgiftsvarsler

Det er lige nu tiden for udsendelse af skatte- og afgiftsvarslinger, og indførelsen af det nye vurderingssystem med en anderledes måde at beregne grundskyld og dækningsafgift på har ikke gjort varslingsprocessen nemmere.

Mogens Dürr, EjendomDanmark, holdt oplæg om processen med varsling af skatte- og afgiftsforhøjelser, hvor han blandt andet kom ind på de udfordringer der vil være, når Vurderingsstyrelsen på et tidspunkt begynder at udsende efteropkrævninger af grundskyld for tidligere skatteår.

Efteropkrævningerne vil komme løbende efterhånden som de endelige vurderinger bliver fastlagt, og det vil betyde, at udlejerne vil modtage opkrævninger af yderligere grundskylds- og dækningsafgiftsbeløb. Disse vedrører reelt tidligere skatteår, hvor der allerede er udsendt skatte- og afgiftsvarslinger til lejerne baseret på de foreløbige opkrævninger af grundskyld og dækningsafgift.

Mogens Dürr redegjorde for, at systemet med midlertidige opkrævninger og senere efterreguleringer harmonerer dårligt med reglerne i lejeloven og erhvervslejeloven, og der vil derfor være en risiko for, at udlejerne kommer til at lide tab som følge af det nye vurderingssystem.