/ Nyheder / Er altanen usikker?

Er altanen usikker?

Både i 2016 og 2020 oplevede unge mennesker at stå på en ældre betonaltan, der faldt ned midt i en fest. Siden er der kommet fokus på særligt én type altaner, som ejendomsejere skal være opmærksomme på – og overveje at få undersøgt.

Af

Altan med udliggerjern.

Den altantype, der er fokus på, kaldes i fagtekniske termer en udkraget betonaltan med udliggerjern og er fra perioden 1900-1960. Et af kendetegnene er, at altanpladen stikker ud fra facaden uden nogen synlige understøtninger.

Teknologisk Institut har foretaget et estimat af antallet af netop denne type altaner i Danmark, og der skønnes at være op mod 50.000, som kan være potentielt usikre, fordi udliggerjernene, som bærer altanen på ejendommens facade, kan være tæret.

”Selvom en gammel betonaltan med udliggerjern på overfladen er uden synlige skader, er det ikke en garanti for, at de bærende udliggerjern i altanen ikke er tæret, da tæringen typisk er skjult inde i murværket,” forklarer Allan Skydsbæk Hansen, der er teamleder hos Teknologisk Institut.

Praj om altaners tilstand

Bygningsejere af ejendomme med gamle betonaltaner med udliggerjern kan overveje at få undersøgt deres altaner ved hjælp af en såkaldt kaskademodel. Ved en kaskademodel undersøger fagfolk trinvis en ejendoms altaner for at vurdere udliggerjernenes tilstand. Det kan give et praj, om hele ejendommens altaner skal udskiftes eller renoveres.

Viser en indledende stikprøveundersøgelse, som er første trin i kaskademodellen, at tilstanden af udliggerjernene er dårlig, vil det ifølge Teknologisk Institut sjældent være økonomisk rentabelt for bygningsejeren at bruge yderligere ressourcer på at undersøge de resterende altaner i ejendommen. Her vil udskiftning – eller muligvis renovering – af de pågældende altaner være den mest optimale løsning – både sikkerhedsmæssigt og økonomisk.

”Stikprøver kan udelukkende bruges til at kassere altaner i en ejendom – og ikke til at godkende dem. Ønsker man at renovere altanerne er det vigtigt, at alle altaner i ejendommen undersøges.”

Allan Skydsbæk Hansen
Teamleder hos Teknologisk Institut

Det er dog samtidig vigtigt at påpege, at blot fordi der er tegn på fremskreden korrosion på udliggerjern, er det ikke ensbetydende med, at altanen vil kollapse, hvis der kommer stor last på den, påpeger Allan Skydsbæk Hansen.

Synlige skader?

Vil du besigtige, om dine altaner allerede viser tegn på, at en nedbrydning er i gang, kan du holde øje med følgende:

 • Revner i belægning eller pudslag på oversiden af altanpladen
 • Hultlydende belægning/pudslag på oversiden (høres som en hul/skruk lyd ved bankning med f.eks. hammer)
 • Revner i altanpladen
 • Begyndende afskalninger
 • Rødbrune udfældninger på betonoverfladen
 • Hvide og/eller rødbrune udfældninger på altanens underside
 • Afskallende eller udbulende maling på altanens underside
 • Revner i murværket omkring altanpladen
 • Forvitrede fuger i murværket omkring altanpladen
 • Utætte elastiske fuger, f.eks. under altandør
 • Revner og rust omkring evt. rækværks fastgørelser

For alle skader gælder, at det ikke nødvendigvis betyder, at der er kritisk korrosion på udliggerjernene dybere inde i pladen og inde bag facadeplanet.

Hør mere til tematorsdag

Den 9. februar kan du få mere information om altantyper og hvilke tegn, du skal holde øje med i forhold til nedstyrtningsfare. Her holder EjendomDanmark nemlig tematorsdag, hvor vi sætter fokus på altaner.

Allan Skydsbæk Hansen vil dykke ned i Teknologisk Instituts undersøgelser og erfaringer med altaner, mens Lena Hartmann fra EjendomDanmark vil fortælle om, hvad ejendomsejere skal være opmærksom på set med de juridiske briller.

Arrangementet er online, og du tilmelder dig her.

Kan du ikke deltage til tematorsdag, kan du også komme med til gå-hjem møde om altanundersøgelser den 2. marts fra kl.13-16, hos Grundejernes Investeringsfond.
Tilmeld dig her 

Hent information

Både Teknologisk Institut og GI har udgivet publikationer, hvor du kan læse mere:

”Udkragede altaner med udliggerjern – har du én?”

”Er min altan sikker?”