/ Nyheder / Ejendomsvenligheden er forbedret

Ejendomsvenligheden er forbedret

Ejendomsvenligheden i landets kommuner er forbedret siden sidste år. Det konkluderes i en netop offentliggjort undersøgelse fra EjendomDanmark. Her får Billund Kommune igen førstepladsen.

Af

EjendomDanmark har opgjort de mest ejendomsvenlige kommuner. Foto: Steffen Muldbjerg

EjendomDanmark har for sjette år i træk undersøgt ejendommenes vilkår i landets kommuner. Resultatet af erhvervsorganisationens undersøgelse om ejendomsvenlighed viser, at den gennemsnitlige ejendomsvenlighed er forbedret i forhold til sidste år.

”Det er vigtigt, at kommunerne prioriterer ejendomsvenlighed, da boliger og erhvervsejendomme bidrager til at holde gang i aktiviteter, beskæftigelsen og økonomien i kommunen. Gode vilkår bidrager til, at der holdes gang i ejendommene og til at tiltrække og fastholde erhverv og borgere,” siger Morten Marott Larsen, cheføkonom i EjendomDanmark.

EjendomDanmark har undersøgt forhold, som kommunerne selv har indflydelse på, og på størstedelen af de målte parametre er der sket forbedringer sammenlignet med sidste år. Blandt andet har 18 kommuner i årets løb reduceret dækningsafgiften, og ingen har sat den op. Det betyder, at 61 af landets 98 kommuner har en dækningsafgift på nul.

”Dækningsafgiften er en afgift på forretningsejendomme som butikker og kontorer. Beskatter kommunen dem unødigt, er man i virkeligheden med til at gøre vilkårene ringere for dem, der er med til at sikre vækst og beskæftigelse i kommunerne. Der, hvor der stadig er dækningsafgift, vil der være lavere aktivitet i ejendommene end hvad der kunne have været, og det påvirker både den kommunale og regionale økonomi,” siger Morten Marott Larsen.

I år er der også sket forbedringer i grundskylden, som fire kommuner har sat ned, og ingen kommuner har hævet. Der er også sket forbedringer på den tid kommunerne bruger på at sagsbehandle byggesager. På landsplan er bruttosagsbehandlingstiden faldet med tre dage, mens nettosagsbehandlingstiden er faldet med 3,5 dage.

Der ses også et beskedent fald på gennemsnitligt fire kroner på byggesagsgebyret, der nu er 476 kroner. Det sidste fald ses i antallet af såkaldte ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, indbrud og hærværk), der i gennemsnit også er faldet. Det eneste parameter, der ikke har ændret sig, er antallet af regulerede kommuner, som fortsat tæller 79 kommuner, hvilket er uændret i de seks år, undersøgelsen er gennemført.

Billund Kommune er igen mest ejendomsvenlig

I år placerer Billund Kommune sig på førstepladsen i Ejendomsforeningen Danmarks undersøgelse. Det gjorde kommunen også i 2015. Ifølge Morten Marott Larsen, cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark, skyldes det, at Billund Kommune ikke har en dækningsafgift, og at kommunens lejeboliger ikke er reguleret.

”Billund Kommune har generelt klaret sig godt på de målte parametre. Vi ser, at det belønner sig positivt i vores undersøgelse, når en kommune ikke har dækningsafgift og heller ikke regulerer de private lejeboliger unødigt. Derudover har Billund Kommune den syvende laveste grundskyld blandt kommunerne på 20,48 promille, og det bidrager til at sende kommunen til tops i undersøgelsen. I år har kapløbet om topplaceringen været tæt, og Billund Kommunen vinder ved også at have nedbragt ejendomsforbrydelser,” siger Morten Marott Larsen.

Ib Kristensen, borgmester i Billund Kommune, udtaler om resultatet:

”Vi forsøger som kommune hele tiden at gøre Billund til en kommune som beboere, virksomheder og investorer søger til og ikke væk fra. Vi bestræber os på at have en tæt dialog med vores erhvervsliv og ejendomsbesiddere, så vi ved, hvad der efterspørges ude i kommunen. Og så sørger vi for, at de kerneopgaver kommunen skal løse, og de services, som vi skal tilbyde, er i orden. For to år siden afskaffede vi for eksempel byggesagsgebyret, og vi arbejder i tæt dialog med myndighederne om at nedbringe hærværk, brandstiftelse og tyveri,” siger Ib Kristensen.

Sidste år blev Billund Kommune nummer to i undersøgelsen. I år har Skive Kommune overtaget den placering, mens Thisted Kommune placerer sig som landets tredjemest ejendomsvenlige kommune. Københavns Kommune er undersøgelsens mindst ejendomsvenlige kommune med en placering som nummer 98.

Kommunerne vurderes ud fra parametrene:

  • Dækningsafgift
  • Grundskyld
  • Om kommunens private lejeboliger er regulerede eller ej
  • Bruttosagsbehandlingstid for byggesager viser den samlede sagsbehandlingstid fra kommunen første gang modtagerbyggeansøgningen, og til der er truffet en endelig afgørelse i sagen.
  • Nettosagsbehandlingstid for byggesager afspejler den faktiske sagsbehandlingstid hos kommunen. Det er det antal dage det i gennemsnit tager at få behandlet en sag fra den dato, hvor alle fyldestgørende oplysninger er indhentet fra ansøgeren og til der er givet tilladelse eller afslag fra kommunen.
  • Byggesagsgebyrer
  • Antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud) per 100.000 bygningskvadratmeter.
20,48‰

er grundskylden i Billund Kommune. Det er den syvendelaveste i landet.