/ Nyheder / EjendomDanmark indstiller huslejenævnsmedlemmer til Aarhus Kommune

EjendomDanmark indstiller huslejenævnsmedlemmer til Aarhus Kommune

Der skal udpeges nye medlemmer af Huslejenævnet i Aarhus Kommune, og i den forbindelse har EjendomDanmark fået mulighed for at indstille otte kandidater.

Af

I løbet af foråret 2024 udvælges huslejenævnsmedlemmer og suppleanter til Huslejenævnet i Aarhus Kommune. I den forbindelse har EjendomDanmark fået muligheden for at indstille otte kandidater. De udvalgte medlemmer vil sidde i Huslejenævnet i perioden 2024-2028.

Huslejenævnene i Aarhus

Der er to huslejenævn i Aarhus Kommune – et Nordre Huslejenævn og et Søndre huslejenævn. Hvert huslejenævn har en formand samt to øvrige medlemmer. Derudover er der suppleanter for alle medlemmerne af huslejenævnene.

Formændene for huslejenævnene og deres suppleanter udpeges af Boligministeriet efter indstilling fra Aarhus Kommune. De øvrige medlemmer og deres suppleanter udpeges af Aarhus Kommune efter indstilling fra udlejerforeningerne og lejerforeningerne i kommunen. Derfor skal der vælges to huslejenævnsmedlemmer og fire suppleanter for disse medlemmer efter indstilling fra udlejerforeningerne i kommunen.

EjendomDanmarks indstilling

EjendomDanmark har netop fremsendt sine kandidater til posterne til Aarhus Kommune. EjendomDanmark har i alt indstillet otte kandidater, selvom der kun er seks poster, der skal besættes. Dette er for at sikre, at der er kvindelige og mandlige kandidater til alle poster. Der er indstillet fem kvinder og tre mænd til posterne.

De personer, som EjendomDanmark har indstillet til posterne i huslejenævnet, er alle særdeles kvalificerede, og har mange års erfaring med administration og udlejning af boliger.

Den formelle udpegning af huslejenævnsmedlemmer m.v. vil ske på et møde i byrådet i løbet af foråret. De indstillede kandidater fra EjendomDanmark kan ses her.

Det sker