/ Nyheder / EjendomDanmark: Almene boliger vigtige – men pas på med at ramme udviklingen af København

EjendomDanmark: Almene boliger vigtige – men pas på med at ramme udviklingen af København

Et flertal på Københavns Rådhus vil stille krav om, at der skal bygges 25 procent almene boliger – også i mindre byggeprojekter. EjendomDanmark er enig i målet om at sikre en mangfoldig by for alle, men understreger, at det er vigtigt, at ændringerne ikke utilsigtet rammer muligheden for at bygge flere private lejeboliger.

Af

Ændringen af reglerne for byggeri er foreslået af kommunens økonomiudvalg og skal behandles af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune torsdag aften.

I dag kan kommunen kræve, at hver fjerde bolig i nybyggeri er almen, hvis projektet er på mere end 8000 etagemeter. Med den ny-vedtagne ændring bliver det justeret ned til 3200 etagemeter. Københavns Kommune vurderer selv, at det årligt vil give omkring 140 ekstra almene boliger.

”Vi hilser det grundlæggende velkomment, at der også bliver bygget almene boliger. Det er vigtigt, at politikerne har fokus på at skabe en mangfoldig by. Her er de almene boliger et vigtigt håndtag, som udfylder en anden rolle end de privatejede ejendomme. Men det er vigtigt for ejendomsbranchen, at der er transparens omkring rammerne. Hvis eksempelvis stramningen fører til, at grundejere bliver mere afventende med at sælge deres grunde til nybyggeri, bliver det sværere at nå målet om 60.000 nye boliger i København”, siger Jannick Nytoft, adm. direktør, EjendomDanmark.

Det er ifølge Jannick Nytoft også væsentligt, at ændringer i den type regler ikke sker med tilbagevirkende kraft. Allerhelst skal ændringer af den type indfases over en længere periode. På den måde risikerer man ikke, at igangværende byggeri sættes i bero.

Mangfoldig by

Blandt ændringerne i Københavns Kommune er også, at der fremover kommer entydige regler for, hvornår plankravet vil blive stillet. I dag er det en konkret vurdering, der afgør det.

“Det er positivt, fordi tydelige regler gør det nemmere at navigere for ejendomsejerne. Det er nemlig væsentligt, at der stadig kommer flere boliger i hovedstaden, og derfor skal det være smidigt for ejendomsejerne, at udvikle nye projekter i København”, siger Jannick Nytoft, der opfordrer politikerne til en dialog med ejendomsbranchen for at sikre en positiv udvikling af det københavnske boligmarked.

Kontakt