/ Nyheder / Du kan stadig nå at bidrage

Du kan stadig nå at bidrage

Levering af markedsdata er ejendomsbranchens mulighed for at sikre, at de nye ejendomsvurderinger i 2021 bliver så korrekte som muligt. Tredje indsamlingsrunde er skudt i gang, og du kan stadig nå at være med.

Af

Foto: Norwood, unsplash

Et bedre ejendomsvurderingssystem kræver et stort validt datagrundlag, som dækker alle typer og størrelser af ejendomme i hele landet. Derfor er det vigtigt, at ejere og administratorer fortsat melder ind til EjendomDanmark og opdaterer data om deres ejendomme i 2019 og 2020. Tredje indsamlingsrunde kører et år frem.

”Jo flere, der bidrager med ejendomsdata, jo bedre bliver grundlaget for, hvordan ejendommene bliver vurderet i fremtiden”, siger Morten Marott Larsen, underdirektør i EjendomDanmark. Han uddyber, at et bedre ejendomsvurderingssystem vil spare landet og branchen for store unødvendige administrative omkostninger.

Mangler stadig data

Indsamlingen er slået bedre igennem i nogle dele af Danmark end i andre. Der mangler særligt data for erhvervsejendomme.

”Det er ekstra vigtigt at indberette, hvis man bor uden for de større byer. Derudover mangler vi særligt data for erhvervsejendomme”, siger Morten Marott Larsen, der samtidig understreger, at der fortsat er brug for alle ejendomstyper.

EjendomDanmark vil løbende afholde informationsmøder rundt omkring i landet, men kommer også gerne forbi dit kontor, hvis du har brug for en hjælpende hånd til at komme i gang. Kontakt projektkonsulent Sinan Koca på 28 93 96 69, sik@ejd.dk eller underdirektør Morten Marott Larsen på 28 45 56 51, mml@ejd.dk.

Kontakt

Sinan Koca

Senior Project Manager

Cand.oecon.

Kom på kursus