/ Nyheder / Dialog med Københavns Kommune om byggesager skaber fortsat forandringer 

Dialog med Københavns Kommune om byggesager skaber fortsat forandringer 

EjendomDanmark har sammen med DEAS og PenSam skabt en konstruktiv dialog med Københavns Kommune om udfordringerne med byggesagsbehandlingen. Dialogen er nu udvidet til også at omhandle den afsluttende del af byggeprocessen, hvor ejendomsvirksomhederne venter på ibrugtagningstilladelser.

Af

Foto: iStock: sfe-co2

De seneste år har EjendomDanmark i samarbejde med medlemsvirksomhederne DEAS og PenSam været i en tæt dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune om udfordringerne med byggesagsbehandlingen.  

Hvor samarbejdet i første omgang har været centreret om de lange sagsbehandlingstider, og processen man skal igennem for at få en byggetilladelse, er dialogen i 2024 også udvidet til at handle om den afsluttende del af byggeprocessen. Når en ejendom står klar, skal ejendomsvirksomhederne nemlig færdigmelde byggeprojektet og søge om en ibrugtagningstilladelse, men også her må man væbne sig med tålmodighed. Ventetiden er lang. 

”Vores mål har hele tiden været at være dialog med kommunen om byggesagsprocessen fra A til Z. Vi er nået et godt stykke, hvad angår byggesagsbehandlingen, hvor ventetiden er faldet, og vores input har været med til at optimere sagsbehandlingen. Derfor er vi glade for, at vi nu også har taget hul på den efterfølgende udfordring, vores medlemmer støder på, som er at få en ibrugtagningstilladelse,” fortæller Jan Ellebye, underdirektør i EjendomDanmark. 

Nye direktiver stiller krav om vedvarende fokus og ressourcer 

Københavns Kommune kunne til seneste dialogmøde fortælle, at de i den seneste tid også har fokuseret på at nedbringe efterslæbet på ibrugtagningstilladelser. Det vækker glæde hos Jacob Østergaard Skyum, Chief Asset Manager, Alternative Investments i PenSam:  

“Deres nye fokus har allerede givet positive resultater, men det skal følges op af en langsigtet plan for, hvordan kommunen kan undgå, at tingene hober sig op igen ved indførsel af nye direktiver, regulativer og lovkrav.” 

Det er Jan Ellebye enig i:

“Hver gang vi mødes med kommunen, minder vi dem om, at der i den nærmeste fremtid vil komme flere og flere byggesager ind, som følge af de nye direktiver, der bl.a. stiller krav om en grøn omstilling af ejendomsmassen. Det gælder i hele landet. Ikke kun i København,” siger han.  

Derfor opfordrer EjendomDanmark ikke kun Københavns Kommune, men generelt landets kommuner til at have et vedvarende fokus på området og afsætte ressourcer til at imødekomme den generelle byudvikling og grønne omstilling af ejendomme. 

Et samarbejde der går begge veje 

Når Anne-Marie Adolph Larsen, der er Director, Commercial and Refurbishment hos DEAS, ser tilbage på de seneste års samarbejde med kommunen, er hun glad for, at det er lykkedes at skabe et fortroligt rum, hvor der bliver lyttet til både udfordringer og idéer til løsninger. 

”Vi har en konstruktiv dialog med kommunen om de specifikke problemstillinger, vi har oplevet. Der bliver lyttet til vores bekymringer. Og det har resulteret i indførelsen af initiativer som ’Min byggesag’. Det har gjort det nemmere for os at følge vores sager og øget gennemsigtigheden i processen.”  

Anne-Marie Adolph Larsen påpeger, at der selvfølgelig stadig er udfordringer, men det gør en stor forskel at mærke villigheden hos kommunen.

”Vi har bemærket en forbedring i vores dialog med kommunen, og det har bestemt været til gavn for vores ansøgningsprocesser. Selvom tempoet stadig kan være udfordrende, er det tydeligt, at der er en vilje til at imødekomme vores behov og forstå vores perspektiv. Den øgede kommunikation har helt klart hjulpet med at skabe en mere gennemsigtig og samarbejdsvillig proces,” forklarer hun. 

Jacob Østergaard Skyum bakker op, men han påpeger også, at et gensidigt samarbejde om at skabe en smidig og vellykket proces er afgørende.  

”Byggesagsbehandlingen hos kommunen kan aldrig kan blive bedre, end vi som bygherrer og rådgivere giver dem forudsætningen for. De færreste har en fornemmelse af, at nogle krydser, som sættes forkert ved indberetning af et byggeandragende, faktisk kan medføre en del ekstra sagsbehandling og problemstillinger, som sagsbehandlere og rådgivere er tvunget til at bruge ressourcer på at rette op på,” forklarer Jacob Østergaard Skyum og uddyber: 

”Samarbejdet fungerer tovejs. Der ligger en opgave hos bygherrer og rådgivere i for eksempel at indberette bedre og at lade være med at gøre det præmaturt. Og så ligger opgaven hos kommunen i at kommunikere, komme med klare retningslinjer og få fulgt op på sagerne.” 

Arbejdet forsætter 

Dialogen med kommunen om både byggesagsbehandlingen og ibrugtagningstilladelser fortsætter, men nu ud fra et langt bedre udgangspunkt.

”Tallene taler for sig selv. Siden vi første gang udtrykte åben kritik og efterfølgende blev inviteret til dialogforløb hos kommunen, er sagsbunkerne nedbragt betydeligt. Vi får løbende orientering om, hvilke initiativer som bliver søsat, og hvordan kommunen prioriterer at få nedbragt sagspuklen. Kommunen har løbende taget vores konstruktive kritik til efterretning, og er dykket ned i de problemstillinger, som vi har påpeget. Vi oplever generelt kommunen som meget seriøse, reflekterende og lyttende,” siger Jacob Østergaard Skyum. 

Anne-Marie Adolph Larsen tilføjer dertil: 

”Vi arbejder fortsat målrettet på at styrke vores samarbejde med kommunen og identificere nye måder at forbedre vores ansøgningsprocesser på. Vi ser frem til at fortsætte vores dialog og arbejde hen imod fælles løsninger.” 

EjendomDanmark opfordrer derfor også til, at aktuelle eksempler på udfordringer på området sendes til organisationens politisk konsulent Christina Torbensdottir Kirkeby på mail: ctk@ejd.dk 

BIDRAG MED DIN BYGGESAG

Har du en byggesag fra 1. juli 2022 og frem, der er trukket ud, og som EjendomDanmark kan anvende som referencesag? Så send en mail til Christina Torbensdottir Kirkeby, politisk konsulent hos EjendomDanmark, på ctk@ejd.dk.