/ Nyheder / “Det er vigtigt med en fælles stemme”

“Det er vigtigt med en fælles stemme”

Et fælles talerør for branchen var den primære grund til, at Byggeselskab Mogens de Linde meldte sig ind i EjendomDanmark. Mulighederne for efteruddannelse, netværksdannelse og statistik har også givet værdi til medlemskabet.

Af

Et fælles talerør for branchen var den primære grund til, at Byggeselskab Mogens de Linde meldte sig ind i EjendomDanmark. Mulighederne for efteruddannelse, netværksdannelse og statistik har også givet værdi til medlemskabet. Foto: Byggeselskab Mogens de Linde

På attraktive adresser i Aarhus og København står Byggeselskab Mogens de Lindes ejendomme. Det aarhusiansk funderede ejendomsselskab er vokset, siden grundlægger Mogens de Linde i 1975 brugte sin opsparing på at købe et sommerhus i Risskov, istandsatte det og solgte med fortjeneste.

Dermed er virksomheden også en større aktør i ejendomsbranchen og i samfundet. Og derfor er firmaet også medlem af EjendomDanmark:

”Det er vigtigt, at vi har en fælles stemme for bygnings- og ejendomsbesiddere. EjendomDanmark er det samlede politiske talerør – fx under hele debatten omkring ændringer i boligreguleringsloven som kom i sommeren 2020 og derfor giver det mening for os at være medlem,” siger Thomas Dahl Jensen, adm. direktør hos Byggeselskab Mogens de Linde.

For ham er det essentielt med et sammenhold i branchen, fordi alle tit løber ind i de samme udfordringer og problematikker.

”I stedet for at vi hver især skal opfinde vores egen dybe tallerken, så skal vi søge mod det, der binder os sammen. Samtidig har det en stor betydning, at vi står samlet, når der er sager som fx byggesagsbehandlingstider i landets kommuner. Der kan det være svært at komme igennem, når man står enkeltvist, men kommer vi i samlet flok, kan der bedre skabes en dialog med myndighederne,” siger Thomas Dahl Jensen.

Efteruddannelse og data om branchen

Medlemskabet af EjendomDanmark har også vist ham, at der sker mere end politisk interessevaretagelse i organisationen.

”Jeg er meget positivt overrasket over det brede udbud af både kurser og uddannelse. Det er meget specifikt til vores branche, og det er positivt, når vi skal sende vores medarbejdere afsted,” siger Thomas Dahl Jensen.

Det gælder også de mange muligheder for at finde data om branchen. EjendomDanmarks markedsstatistik rummer opdaterede nøgletal, mens Lejetjek Basis og Lejetjek+ gør det muligt at beregne lejebenchmark for både bolig- og erhvervslejemål.

”Det er min forhåbning, at brugen af statistikken vil kunne kvalificere meget for os, når vi eksempelvis ser på nye ejendomme. Så jeg ser både frem til at bidrage til branchens fælles database, men også til at se, hvad vi selv får ud af det,” siger Thomas Dahl Jensen.

Bliv medlem hos EjendomDanmark

Tilmeld dig her