/ Nyheder / ”Det er ikke en tilgang til udlejning, vi kan bakke op om”

”Det er ikke en tilgang til udlejning, vi kan bakke op om”

I en artikelserie i Berlingske beskrives det, hvordan en håndfuld personer udlejer boliger i dårlig stand og forsøger at undgå at følge myndighedernes afgørelser. EjendomDanmark tager på vegne af den professionelle del af ejendomsbranchen afstand fra den ageren.

Af

Foto: Christiantdk, iStock

”Det er ikke en tilgang til udlejning, vi på nogen måde kan bakke op om,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark, som en kommentar til historierne om et netværk, der ifølge artiklerne udlejer boliger i dårlig stand og handler ejendommene internt for at undgå fx afgørelser.

”Den type adfærd ødelægger det for resten af ejendomsbranchen, der arbejder ud fra en ambition om at skabe gode hjem for deres lejere. Derfor vil vi i den professionelle del af branchen gerne problemet til livs. Det skal ikke være de enkelte brodne kar, der tegner billedet af en samfundsvigtig branche,” siger Jannick Nytoft.

EjendomDanmark indgår derfor gerne i en dialog med borgmestre, boligministeren og andre aktører om, hvilke virkemidler der kan være med til at modvirke den ageren, der er beskrevet i artiklerne. Det kan fx være ved at genbesøge indholdet i forslaget om den kommunale anmeldelsesordning, som giver kommuner mulighed for at kræve anmeldelse af boliger til udlejning. Forslaget er endnu ikke vedtaget.

”Der skal være sunde og gode boliger til alle i hele landet. Derfor må det også være en fælles ambition, at udlejning i yderområderne bliver drevet professionelt – og ikke overlades til typer, der ser mulighed for at omgå reglerne for en hurtig gevinst,” siger Jannick Nytoft.

Ingen af de i artiklerne beskrevne firmaer er medlemmer af EjendomDanmark.

Fakta:

  • Kommunerne er i henhold til byfornyelsesloven forpligtet til at føre tilsyn med og nedlægge forbud mod beboelse af boliger, der er sundheds- eller brandfarlige (kondemnable), samt sikre genhusning af beboere i kondemnerede boliger.
  • En række kommuner, særligt i landdistrikterne, har udfordringer med, at kondemnable boliger eller boliger i meget dårlig stand udlejes til udsatte borgere og familier.
  • Den 28. december 2018 blev der indgået en politisk aftale i den daværende regering om en ”Anmeldelsesordning til at modvirke udlejning af ubeboelige boliger”.
  • Anmeldelsesordningen skulle øge kommunernes mulighed for at gennemføre forebyggende indsatser over for udlejning af dårlige boliger opført for mere end 40 år siden.
  • Der er udarbejdet et lovforslag til udmøntning af denne politiske aftale. Lovforslaget blev fremsat den 26. februar 2020, men er ikke blevet behandlet yderligere i dette folketingsår.