/ Nyheder / Deltag i undersøgelse om klimakrav

Deltag i undersøgelse om klimakrav

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger er netop ved at foretage en undersøgelse om byggebranchens viden om de nye klimakrav, og du kan i den forbindelse hjælpe ved at besvare et spørgeskema.

Af

Videncenter for Bygningers Klimapåvirkninger er netop ved at foretage en undersøgelse. Foto: iStock, olli0815.

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger, VCBK, foretager lige nu en undersøgelse, der skal afdække byggebranchens viden om de nye klimakrav i bygningsreglementet. Undersøgelsen har til formål at give en reel indsigt i, hvor udbredt viden om klimakravene er, og hvordan VCBK bedst kan understøtte byggebranchen i at håndtere kravene.

Spørgeskemaet tager ca. 10 minutter at besvare, og kan findes her.

Spørgeskemaet foretages anonymt, og der lukkes for deltagelse den 8. maj 2023. 

Hvem er VCBK?

VCBK hører under Social- og Boligstyrelsen, men agerer som et politisk uvildigt organ. VCBK drives af et konsortium bestående af Teknologisk Institut, BUILD (Aalborg Universitet), WE BUILD DENMARK, Green Building Council og Primetime Kommunikation.

VCBK’s formål er at hjælpe byggebranchen med praktisk viden om klimakravene i bygningsreglementet, og at styrke branchens viden om og kompetencer i at dokumentere nybyggeriers samlede klimapåvirkninger.