/ Nyheder / Deltag i GI-undersøgelse og få et gratis tjek af din altan

Deltag i GI-undersøgelse og få et gratis tjek af din altan

Glæde blev forvandlet til gru, da unge mennesker både i 2016 og 2020 oplevede at stå på en ældre betonaltan, der braste sammen midt i en fest. For at undgå, at lignende ulykker sker i fremtiden, skal et nyt GI-projekt sætte fokus på den bedste økonomiske model for altaneftersyn. Nu efterlyses ejendomme, der kan indgå i en gratis undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut. (OBS – undersøgelsen er afsluttet)

Af

Skitse af en udkraget betonaltan med udliggerjern

Det er heldigvis sjældent, uheldet er ude, og altaner falder ned. Derfor er det afgørende, at en eventuel indsats for at kontrollere altanernes tilstand har effekt, så der ikke bruges en masse tid og ressourcer forgæves.

Et nyt projekt skal finde frem til den bedst mulige løsning, hvor en stikprøvekontrol af udvalgte ejendomme kan være en af vejene. Bag projektet står Teknologisk Institut, GI, Danske Udlejere og EjendomDanmark.

Hvis man går med tanker om at få undersøgt altanerne på en ejendom, er dette en oplagt mulighed for at få det gjort gratis, men også mere grundigt, end man nogensinde ellers ville få gjort. Samtidig bidrager man til, at der forhåbentlig findes en økonomisk overskuelig model for fremtidige eftersyn.

Christian Bøgh Jøns Nielsen

Teknologisk Institut

Som en rådden gren

Den altantype, der er fokus på, kaldes i fagtekniske termer en udkraget betonaltan med udliggerjern og er fra perioden 1900-1960. Den kan kendes på, at den underste altanplade hænger på facaden uden nogen synlige understøtninger. Altantype er kritisk, da nedbrydningen kan foregå skjult inde i murværket, forklarer Christian Bøgh Jøns Nielsen, der er konsulent hos Teknologisk Institut.

”Stålet nedbrydes over en lang periode, og det er ikke nødvendigvis til at se. Altanen mister langsomt sin bæreevne, og når den pludselig udsættes for store belastninger fra personophold, så klapper den sammen. Forestil dig en rådden gren på en træstamme, der knækker, når du hiver i den – det er det samme, der kan ske med udliggerjernet.”

Mest hensigtsmæssig model?

Formålet med undersøgelsen er at undersøge, om det er sikkerhedsmæssigt og økonomisk hensigtsmæssigt at indføre en såkaldt ”kaskademodel” for eftersyn, hvor man tager stikprøver på et udvalg af altaner, fremfor en model, hvor samtlige altaner på en bygning underkastes en tilbundsgående undersøgelse – også kaldet totalkontrolmodellen. En kontrolmodel, hvor man undersøger samtlige altaner og laver ophugninger til samtlige jern, vil være et meget stort indgreb, mener Christian Bøgh Jøns Nielsen.

”Man risikerer at ødelægge intakte overfladebehandlinger og membraner, som skal repareres bagefter. Vi mener godt, det kan gribes an med stikprøvekontrol, hvor man først laver en visuel besigtigelse og på den baggrund udvælger 5-10 procent af altanerne til indgreb. Afhængig af hvad undersøgelsen viser, kan det godt være, at man nærmer sig totalkontrol på en ejendom, men det er ikke der, man lægger ud.”

Teknologisk Institut efterlyser ejendomme

For at kunne udføre de nødvendige analyser i projektet søges ejendomme, der har de omtalte udkragede betonaltaner konstrueret med udliggerjern. På hver ejendom, som udvælges i projektet, vil mellem 50-100% af ejendommens altaner blive undersøgt. Antallet afhænger af, hvor mange altaner ejendommen indeholder, og hvor mange det er muligt at få adgang til.

På hver udvalgt altan udføres ophugning til udliggerjern ind under facade/murværk til registrering af udliggerjernenes tilstand i den kritiske zone inde i murværket. Undersøgelserne varetages af Teknologisk Institut, som medbringer egen entreprenør til at forestå reparationer efter ophugningerne.

Gratis for ejendomsejer

Undersøgelser og reparationer forventes at vare mellem to og fire timer pr. altan. Alle omkostninger til undersøgelser og reparationer er indeholdt i projektet og pålægges derfor ikke ejendommen, der dermed vil modtage et gratis eftersyn af sine altaner. Der må dog forventes at skulle bruges ressourcer på advisering af beboere samt til den generelle koordinering af arbejdet med Teknologisk Institut.

”Hvis man går med tanker om at få undersøgt altanerne på en ejendom, er dette en oplagt mulighed for at få det gjort gratis, men også mere grundigt, end man nogensinde ellers ville få gjort. Samtidig bidrager man til, at der forhåbentlig findes en økonomisk overskuelig model for fremtidige eftersyn,” siger Christian Bøgh Jøns Nielsen.

 

Could not find post with assigned ID