/ Nyheder / CSRD – nye krav om bæredygtighedsrapportering på vej fra EU

CSRD – nye krav om bæredygtighedsrapportering på vej fra EU

EU er på vej med strammere krav til større virksomheders ikke-finansielle rapportering – CSRD hedder direktivet. De nye krav kommer sandsynligvis til at danne skole også i ejendomsbranchen.

Af

CSRD-direktivet er blevet vedtaget i EU og det kommer også til at påvirke visse ejendomsvirksomheder. Foto: iStock.

Corporate Sustainability Reporting Directive – eller CSRD. Et direktiv, som mange danske virksomheder nok snart kommer til at stifte bekendtskab med. Direktivet er netop blevet vedtaget i EU, og det indeholder en række strammede krav til ikke-regnskabsmæssig rapportering. Det kommer også til at påvirke visse ejendomsvirksomheder.

Mere detaljerede krav til rapportering

CSRD-direktivet indeholder en stramning af de allerede kendte regler om rapportering. Fx indføres mere omfattende krav til rapportering om virksomhedens miljømæssige påvirkning, påvirkning af sociale forhold, menneskerettigheder og virksomhedens governance.

Hvordan rapporteringen specifikt skal se ud, er endnu ikke fastlagt. Europa-Kommissionen vil nu igangsætte et arbejde med at udvikle en række standarder, der skal gælde for den mere omfattende rapportering.

I første omgang mest relevant for større virksomheder

De nye regler i CSRD er i første omgang mest relevant for større virksomheder – fx virksomheder med mere end 250 ansatte eller med en balancesum over en vis tærskel. Men også børsnoterede SMV’er omfattes af direktivet.

Da de omfattede virksomheder skal rapportere om deres aktiviteter, hvilket jo også kan omfatte relationer med andre virksomheder, vil de standarder, der følger af direktivet, forventeligt få større betydning i erhvervslivet bredt – herunder også i ejendomsbranchen. Det er desuden også EjendomDanmarks forventning, at EU i de kommende år vil stille stadig større krav til andre virksomheders bæredygtighedsrapportering.

Du kan læse mere om de kommende regler på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her.

Kontakt