/ Nyheder / Byfornyelse – Er andelsværdien beregnet korrekt?

Byfornyelse – Er andelsværdien beregnet korrekt?

Af

I andelsboligloven (ABL) § 5, stk. 5 er der pligt til at fradrage støtte, når foreningens ejendom har modtaget byfornyelsesmidler i henhold til byfornyelsesloven § 29. Det er ikke alle revisorer, der har været opmærksomme på denne regel, der blev indført i 2004. Hvis en andelsboligforening har en tinglyst deklaration på ejendommen som følge af byfornyelse, så er der pligt til at tage højde for det, når foreningens andelsværdi skal fastsættes. Hvis forpligtelsen udelukkende er noteret i en note i regnskabet, så vil det som udgangspunkt betyde, at andelsværdien ikke er korrekt fastsat. Det skal der korrigeres for i den nye årsrapport. 

Vær opmærksom på, at der er forskel på, om der er tale om støtte givet i henhold til byfornyelsesloven § 29, den gamle byfornyelseslov § 71 eller støtte i henhold til § 160 i lov om almene boliger. Disse tre former for tilskud behandles ikke ens i årsregnskabet, noget blot skal anføres som en eventualforpligtelse, mens andet skal fratrækkes ved opgørelse af andelsværdien.