/ Nyheder / Branchens ønsker til justering af erhvervsvurderinger  

Branchens ønsker til justering af erhvervsvurderinger  

Forud for arbejdsgruppens længe ventede rapport præsenterer EjendomDanmark sine fem ønsker og justeringsforslag til de nye erhvervsejendomsvurderinger.

Af

Foto: iStock; Denja1

Da loven om de nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme blev vedtaget, nedsatte regeringen og partierne bag forliget om det nye ejendomsvurderingssystem en arbejdsgruppe, som skulle undersøge den nye model og alternative modeller.  

Den arbejdsgruppe ventes med udgangen af juni at aflægge sin rapport efter to udsættelser og mere end to års kommissionsarbejde.  

Derfor fremlægger EjendomDanmark nu sine bud på en justering af de nye erhvervsvurderinger, så de kan tjene til inspiration for både udvalg og politikere. 

Hvorfor justere erhvervsvurderingerne? 

I dag har vi de foreløbige offentliggjorte vurderinger, og det er blevet tydeligt for alle aktører i ejendomsbranchen, at modellen i hovedtræk ikke leverer reelle vurderinger, men i stedet bibringer et meget uigennemskueligt beskatningsgrundlag. Hertil kommer en række uhensigtsmæssige valg, der medfører voldsomme skattestigninger for mange erhvervsejendomme. 

EjendomDanmark har hele vejen igennem været skeptisk over for den vedtagne model. Det er ikke så overraskende, at man ikke rammer særligt præcist på en erhvervsejendomsgrundvurdering, når metoden blot baserer sig på henholdsvis ejerboligpriser og en national skaleringsfaktor. Størrelsen af de mest markante skattestigninger har dog overrasket.  Her tales der om effekter, der kan give betydelige samfundsøkonomiske tab i form af tomme lejemål samt en risiko for flere konkurser. 

Det er med disse dystre udsigter som bagtæppe, at organisationen håber, at hele vurderingssystemet for erhvervsejendomme får en smule politisk bevågenhed med lanceringen af arbejdsgruppens rapport. EjendomDanmark mener, at der er meget at rette op på. Håbet er som bekendt lysegrønt, og arbejdsgruppens rapport kunne i organisationens øjne danne grundlag for markante forbedringer, hvis den peger på nedenstående elementer. 

Fem konkrete bud på justeringer 

Konkret foreslår EjendomDanmark fem konkrete justeringer, som hver især kan være med til at afhjælpe de værste problemer med de nye vurderinger af erhvervsejendomme:  

  • Drop one-size-fits-all. Det kræver en fleksibel tilgang at lave de bedst mulige vurderinger 

At vurdere alle erhvervsgrunde på baggrund af samme model for ejerboliger. På den måde vil det altid ramme skævt. Derfor foreslår EjendomDanmark at anvende en hybrid model, hvor der anvendes de bedst tilgængelige markedsdata til at vurdere erhvervsgrunde, hvor det er muligt.  

  • Hvad er en erhvervsejendom? Et kontor og en parkeringsplads er ikke det samme 

I dag vurderes samtlige 300.000 erhvervsgrunde ens. Det bliver de upåagtet, om det er en transformerstation eller en skobutik på midt på Strøget. Derfor foreslår EjendomDanmark at lave den opdeling, så der foretages rigtige og korrekte vurderinger af 40.000-60.000 reelle butiks-, kontor-, lager- og industriejendomme i Danmark. 

  • Fuld åbenhed om den nuværende models sammenhænge 

EjendomDanmark foreslår, at der åbnes op for vurderingssystemets ”sorte-boks”. Det vil sige, at hele beregningsgrundlaget bag vurderingen, sendes med ud til ejendomsejerne, og altså ikke bare et tal. 

 

  • En skaleret ejerboligmodel vil aldrig ramme rigtigt for den enkelte erhvervsejendom 

Alle erhvervsejendomme kan ikke vurderes ens. Markedsforhold, beliggenhed og anvendelsen af bygningen giver meget forskellige forudsætninger for at drive virksomhed. Derfor giver nationale skaleringer af ejendomsværdierne ingen mening. 

  • Særskatten for erhvervsejendomme giver de største udfordringer 

Dækningsafgiften giver langt de største udfordringer, særligt som følge af de enorme skattestigninger for enkeltvirksomheder. Ifølge EjendomDanmark bør dækningsafgiften i så fald afskaffes – men mindre kan også gøre det. Alternativt bør dækningsafgiften baseres på den faktiske anvendelse af grunden og ikke en teoretisk anvendelse. 

EjendomDanmark håber, at de fem forslag til justering af erhvervsvurderinger, kan hjælpe både udvalget i deres arbejde, og samtidig være med til at inspirere til en politisk dialog om, hvordan landets mange erhvervsgrunde vurderes i de kommende år.  

EjendomDanmark følger fortsat sagen tæt og fortsætter med at spille konstruktivt ind til både myndigheder og politiske beslutningstagere på hele ejendomsbranchens vegne.  

Du kan læse de samlede anbefalinger her: Ejendomsbranchens ønsker til justering af erhvervsvurderingerne