/ Nyheder / Aktivering af digital kommunikation

Aktivering af digital kommunikation

For lejeaftaler indgået før den 1. januar 2018 har udlejer mulighed for at aktivere de nye regler om digital kommunikation, som trådte i kraft pr. 1. januar 2018.

Af

For lejeaftaler indgået før den 1. januar 2018 har udlejer mulighed for at aktivere de nye regler om digital kommunikation, som trådte i kraft pr. 1. januar 2018.

Hvis man som udlejer ønsker at kunne kommunikere elektronisk med sine lejere, skal man blot sende en fysisk meddelelse herom til lejerne. Herefter kan man kommunikere elektronisk med dem, men først fra år 2019.

Meddelelsen kan af samme grund tidligst sendes efter den 31. december 2018.

Er lejeaftalen indgået den 1. januar 2018 eller senere, skal man ikke sende en meddelelse, da man i så fald automatisk er omfattet af de nye regler.

Bemærk dog, at hvis lejer eller udlejer er fritaget for digital post, jf. § 5 i lov om digital post fra offentlige afsendere, kan der ikke kommunikeres digitalt.

01.01.2018

– Er lejeaftalen indgået den 1. januar 2018 eller senere, er man automatisk omfattet af de nye regler vedr. digital kommunikation.

jf. § 5

i lov om digital post fra offentlige afsendere, kan der ikke kommunikeres digitalt, hvis lejer eller udlejer er fritaget fra digital post.