/ Nyheder / Afklaring om renteswaps i andelsboligforeninger

Afklaring om renteswaps i andelsboligforeninger

Boligministeriet udtaler sig om andelsboligforeningers værdiansættelse af renteswaps

Af

Foto: Allard1, istock

Indenrigs- og Boligministeriet har i en ny vejledende udtalelse forholdt sig til andelsboligforeningers værdiansættelse af renteswaps i relation til opgørelse af andelsværdien. Ministeriet konkluderer blandt andet følgende: Andelsboligforeninger med renteswapaftaler skal således medtage renteswapaftalen til værdien opgjort af pengeinstituttet ved opgørelse af nettoformuen.

Ministeriet hæfter sig ved, at andelsboligforeningers værdiansættelse af renteswaps til opgørelse af andelsværdien skal fastsættes i henhold til betingelserne for indfrielse før udløb – også i de tilfælde, hvor foreningen i årsregnskabet beregner renteswappens værdi efter IFRS 13.

Udtalelsen kan læses her: Udtalelse om renteswaps fra Indenrigs- og Boligministeriet