/ Nyheder / 3 skarpe om lagerskat

3 skarpe om lagerskat

EjendomDanmarks adm. direktør Jannick Nytoft svarer her på spørgsmål om den vedtagne lagerskat og processen op til den politiske aftale.

Af

Jannick Nytoft svarer på spørgsmål om lagerskat. Foto: EjendomDanmark

EjendomDanmarks adm. direktør Jannick Nytoft svarer på 3 spørgsmål om lagerskat og processen op til.

Hvad tænker du, om det politiske forlig om lagerbeskatningen?

Vi har hele tiden sagt, at lagerbeskatningsmodellen var den helt forkerte løsning. Det har vi sagt udadtil, og vi har i den politiske proces konstruktivt forsøgt at pege på alternativer.

Vores pointer har blandt andet været, at lagerbeskatningen koster likviditet og er en enorm usikkerhed for ejendomsvirksomhederne. Det skyldes, at ejendomsværdier kan stige og falde ganske betragteligt i enkelte år – i modsætning til driften i form af lejeindtægter og driftsudgifter, der som udgangspunkt er relativt stabile. Det betyder, at lagerskatten sammen med de meget store administrative omkostninger, som er afledt af skatten, vil komme til at opsluge meget store dele af ejendomsselskabernes driftsindtægter.

Har I undervejs i forløbet sagt det højt nok?

Det er vist ingen i det politiske system, som kan være i tvivl om, hvad vi har tænkt om lagerbeskatningsmodellen i dette forløb. Vi gik tidligt ud og advarede mod, at denne model vil koste investeringer og arbejdspladser, og vi har undervejs haft en indgående dialog med stort set alle involverede. Vi har forsøgt at være konstruktive i den dialog, selvom vi måtte erkende, at der var et politisk flertal, der var positivt stemt for selve forslaget om tidlig pension, og som havde brug for at finde finansieringskilder. Derfor er vi trods alt glade for, at det lykkedes os at få en grænseværdi ind i aftalen, og at de personligt drevne ejendomme blev fritaget.

Desuden har vi i forhold til den offentlige debat været meget beviste om, at vi ikke ønskede at skabe os en position, hvor retorikken fra §5,2-forliget blev gentaget. Vi er en branche, som aktivt bidrager til den fortsatte udvikling af samfundet, skaber arbejdspladser og tiltrækker investeringer, men som også står overfor et langt, sejt træk for at ændre det image, som mange politiske aktører har en interesse i at stemple os med.

Hvordan har I forsøgt at være konstruktive?

Vi har meget tidligt i forløbet peget på, at regeringens retorik om at lukke et ”skattehul” ikke hang sammen med introduktionen af en lagerbeskatningsmodel. Vi har med eksempler, analyser og udregninger beskrevet, at lagerbeskatningsmodellen vil ramme den samlede branche, være administrativ bøvlet og skabe kæmpe usikkerhed om beskatningsgrundlaget i fremtiden. Selvom vi ikke var enige med regeringens beskrivelse af et såkaldt ”skattehul”, har vi tidligt i forløbet peget på, at det var muligt at beskatte ejendomsavancer via en realisationsbeskatning – selv når dette skete via aktieselskaber.

Derfor er vi selvfølgelig skuffede over, at fakta, cases og argumenter fra det vores branche fortsat har svære vilkår i den politiske debat, som er alt for præget af fjendebilleder og fordomme. Men vi har set, at der trods alt kom nogen indhegninger af lagerbeskatningsmodellen via en minimumsgrænse. Det tilskynder os til at fortsætte vores arbejde i det politiske system, fordi der fortsat udestår mange afklaringer af den tekniske udformning af aftalen.

Could not find post with assigned ID
1 mia. kr.

i administrationsomkostninger på den nye lagerskat. Det er vurderingen fra EjendomDanmark.

Could not find activity with assigned ID

Spot på lagerskatten

På EjendomDanmarks temaside om lagerskat kan du se analyser, notater og artikler om lagerskatten og ikke mindst dens mange konsekvenser.

Se mere her