/ Nyheder / 20-års fødselsdag for loven, der udsprang af det gode samarbejde

20-års fødselsdag for loven, der udsprang af det gode samarbejde

Rundt om det bord, hvor der blev forhandlet for mere end 20 år siden, blev erhvervslejelovens runde fødselsdag fejret. Både lejers og udlejers repræsentanter var med til fest.

Af

Juridisk direktør Morten Østrup Møller (midten) havde inviteret repræsentanter fra både udlejersiden, Niels Arthur Andersen (tv.), og lejersiden, Ejner Bækgaard (th.), til frokost for at fejre erhvervslejeloven.

Seks parter – med repræsentanter fra både udlejer- og lejersiden – nåede i 1999 til enighed om, hvordan en ny erhvervslejelov burde udformes. En lov, der i store træk stadig står 20 år senere, og som 1. januar 2020 kan fejre 20-års fødselsdag.

Loven var på mange måder unik. Ikke alene på grund af den store aftalefrihed parterne imellem, men også i tilblivelsen. Her havde et udvalg samarbejdet om, hvordan loven skulle være:

”Da vi skulle fremlægge erhvervslejeloven for boligminister Jytte Andersen, sagde vi, at der ikke kunne fjernes et komma i lovgivningen, uden at balancen mellem lejer og udlejer ville skride,” mindes Niels Arthur Andersen – en af drivkræfterne bag lovgivningen, og som i arbejdet var en af repræsentanterne fra EjendomDanmark.

Han er inviteret til rund fødselsdag med Ejner Bækgaard, der repræsenterede Erhvervslejernes Landsorganisation, da der skulle vedtages en ny lov. I EjendomDanmarks lokaler på Nørre Voldgade – rundt om det bord, hvor nogle af forhandlingerne for 20 år siden fandt sted – bliver der serveret smørrebrød.

Værten er EjendomDanmarks juridiske direktør, Morten Østrup Møller. For ham er det væsentligt at markere, at en lov på bolig- og ejendomsområdet har stået uden nævneværdige ændringer i så mange år:

”Det fortæller om lovens succes, at den stadig står her 20 år senere. Den store aftalefrihed gør, at begge parter i enighed kan forhandle sig til løsninger i de enkelte sager. Men det var ikke kun loven i sig selv, der var et nybrud. Det er også forbillede for politiske forhandlinger, at parterne blev enige om grundlaget for loven,” siger Morten Østrup Møller.

Da vi skulle fremlægge erhvervslejeloven for boligminister Jytte Andersen, sagde vi, at der ikke kunne fjernes et komma i lovgivningen, uden at balancen mellem lejer og
udlejer ville skride.

Niels Arthur Andersen

Repræsentant for EjendomDanmark i 1999.

Det gode samarbejde

Når arbejdet med det grundlag var en så stor succes, skyldes det ikke mindst, at begge parter kom med en konstruktiv og løsningsorienteret tilgang. Sådan lyder det fra begge sider af bordet:

”Vi kæmpede hver især for vores synspunkter, men vi havde også begge en forståelse for hinandens. Det skyldes nok, at vi begge er professionelle parter, og vi havde en fælles interesse i at finde et godt udgangspunkt i fællesskab. Vores opgave var at finde den snitflade, hvor alle blev tilgodeset, og ingen blev forfordelt,” siger Ejner Bækgaard.

”Det konstruktive samarbejde gør også, at det er en fornøjelse at mødes med Niels i dag. Fra det første møde i udvalget nåede vi langt, og det var allerede på det, at vi blev enige om, at vi skulle væk fra princippet om det lejedes værdi og over til markedsleje. Ligesom der skulle være en udpræget aftalefrihed,” slutter han.

At samarbejdet var konstruktivt – og at det var grunden til, at det bar frugt nikker Niels Arthur Andersen til:

”Loven går begge veje til både udlejer og lejers favør. Stemningen rundt om bordet, som vi også spiser ved i dag, var præget af gensidig tillid og et ønske om at finde løsninger. Der skulle hverken være fordele for lejere eller udlejere – de skulle være reciprokke,” siger Niels Arthur om forløbet, der strakte sig over flere måneder.

Det betyder nemlig, at loven tilgodeser begge parter. Er der en fordel til den ene part på et område, så udligner det sig et andet sted.

20 år fra nu

Det er den konstruktive tilgang, der gang på gang bliver fremhævet af de to, der undervejs repræsenterede hver deres part i forhandlingerne. Men når snakken falder på, om loven stadig står om yderligere 20 år, så er meldingen klar:

”Nej,” siger Niels Arthur Andersen og fortsætter: ”Udviklingen går hurtigt, og dengang for 20 år siden havde vi slet ikke kunnet forestille os, hvad der ville ske med indkøbsmønstre og byens udvikling.”

Det handler om, at behovet for erhvervslokaler ændrer sig. Der kommer færre fysiske butikker, og kontorlejemålene skal kunne noget andet i morgen, end de kunne i går:

”Loven skal følge med udviklingen, så på et tidspunkt skal den nok revideres igen. Handlemønstre, vaner og byrummet er under stor forandring, og det smitter også af på behovet i og for erhvervslokaler,” siger Morten Østrup Møller.

Ros til ministeren

Men de 20 år har loven rundet – og det er en sjældenhed.

Det er dog ikke kun deltagerne i udvalget, der over smørrebrød og hvidvin bliver rost for forløbet med udarbejdelsen af en ny erhvervslejelov. Den daværende by- og boligminister Jytte Andersens ageren bliver også fremhævet:

”Hun var en meget vigtig aktør sammen med den daværende kontorchef. Hun spillede en stor rolle i, at det lykkedes – ikke mindst da aftalen efterfølgende skulle forhandles på plads i Folketinget,” siger Niels Arthur Andersen, der bliver suppleret af Ejner Bækgaard:

”Hun skal også have en stor ros for at sætte udvalget og hele processen op til aftalen i gang. Det var fremsynet, at hun lod parterne selv nå til enighed,” siger Ejner Bækgaard.

Hvad mener EjendomDanmark?

Klima, moderniseringsparagraffen 5,2 og sammenhængskraft er et udpluk af de sager, som EjendomDanmark arbejder fokuseret på.

Se mere om vores mærkesager her