Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Medlemstyper

Direkte medlemmer

EjendomDanmark er opdelt i en Ejersektion og en Administratorsektion.

Ejersektionen

Som medlem af ejersektionen kan optages enhver fysisk eller juridisk person, som ejer og/eller udlejer fast ejendom. Denne form for medlemskab betegnes som direkte medlemskab.

En grundejerforening kan forpligte sig til at indmelde alle sine medlemmer i EjendomDanmark, ejersektionen. Denne form for medlemskab betegnes som kollektivt direkte medlemskab.

En lokal grundejerforening kan optages som medlem af EjendomDanmark. Denne form for medlemskab betegnes som foreningsmedlemskab.

Ejersektionens medlemmer består af blandt andet:

  • Ejendomsselskaber
  • Pengeinstitutter, forsikringsselskaber og pensionskasser
  • Enkeltpersoner
  • Grundejerforeninger

Administratorsektionen

Som medlem kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der udøver professionel ejendomsadministration.

Optagelse af ansøgere, der administrerer ejendomme for andre, er betinget af, at ansøgeren tegner en professionel ansvarsforsikring, der som minimum giver et dækningsomfang, der svarer til den af EjendomDanmark kollektivt tegnede forsikring. Advokaters ansvarsforsikring og medlemskab af erstatningsfond anses for at opfylde kravet til dækningsomfang.

Du kan læse mere om EjendomDanmarks kollektivt tegnede forsikring her.

Administratorsektionens medlemmer består af blandt andet:

  • Administrationsvirksomheder
  • Advokater og andre administrationsvirksomheder

Tilknyttede medlemmer

Der kan optages medlemmer af foreningen, som hverken ejer eller administrerer fast ejendom. Disse medlemmer er ikke tilknyttet nogen af de to sektioner, men kan gøre brug af alle foreningens medlemstilbud med undtagelse af den juridiske rådgivning. Tilknyttede medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.