/ Uddannelser / Minor in real estate, MBD

Minor in real estate, MBD

Ejendomsbranchens master, skræddersyet til dig i samarbejde med CBS

Master of Business Development

Styrk dine kompetencer med en fleksibel masteruddannelse. Du kan læse et fag ad gangen og løbende sammensætte din fulde master. 

Master of Business Development (MBD) er en fleksibel masteruddannelse, der udbydes af CBS. 

I samarbejde med EjendomDanmark udbyder CBS fem fag på deres fleksible master, målrettet ejendomsbranchen.

Læs mere her på siden, eller på CBS’s hjemmeside. Der vil du også kunne læse mere – og så er det der, du tilmelder dig fagene.

 

Det siger de om minor in real estate, MBD

Ved at lave en minor med brancherettede fag, vil man få mulighed for at fordybe sig i branchespecifikke problemstillinger ved at diskutere erfaringer og udfordringer med andre fra ejendomsbranchen.

Sof Thrane

Studieleder på MBD og professor, CBS

Overbygningen er noget, mange af os i branchen længe har efterspurgt. Har man mod på at videreudvikle sig, vil man blive en enormt eftertragtet vare i en spændende branche.

Britta Jespersgaard

Direktør, ProDomus

Skal vi følge trit med udviklingen, og vise den yngre generation, at vi er en branche, hvor det er muligt at udvikle sig karrieremæssigt på et højt niveau – ja, så er denne uddannelse et helt afgørende skridt.

Peter Stenholm

Adm. direktør, EjendomDanmark

"Endelig en uddannelse på kandidatniveau målrettet ejendomsbranchen"

CEJ’s kundechef, Line Møller Sigsgaard, fortæller, hvorfor hun har valgt at tilmelde sig Minor in Real Estate, MBD

Klik her

Minor in real estate

I samarbejde med CBS har EjendomDanmark udviklet en specialisering målrettet til ejendomsbranchen, som kan tages fleksibelt. Det betyder, at du både kan tage fagene enkeltvist eller samlet som en Minor in real estate.

MBD Minor in real estate er en fleksibel uddannelse, der består af de fem ejendomsrettede fag:

 • Grundfaget: Forretningsudvikling (5 ECTS)
 • Kernefaget: Pricing Management (5 ECTS)
 • Kernefaget: Developing Digital Business (5 ECTS)
 • Valgfaget: Byøkonomi og ejendomsinvesteringer (Urban Economics) (6 ECTS)
 • Valgfaget: Ejendomsjura (6 ECTS)

Uddannelsen er for virksomhedens nøglemedarbejdere, som har erfaring inden for fx salg og marketing, økonomistyring, finansiering, ledelse eller HR i ejendomsbranchen.

Det er en fleksibel uddannelse, hvor du kan nøjes med at tilmelde sig de enkelte fag eller udbygge med en fuld MBD, der afsluttes med et masterprojekt.

Minor in Real Estate, MBD

Her kan du læse mere om de fem fag, der udgør minor in Real Estate, MBD

Grundfag

Faget Forretningsudvikling giver dig redskaberne til at analysere og udvikle forretningsmodeller i relation til virksomhedens organisation og strategi.

Alle virksomheder er nødt til at forstå deres forretning, finde måder at udvikle den på og om nødvendigt udskifte deres forretning. Faget i forretningsudvikling giver dig redskaberne og indsigterne til at analysere og påpege udfordringer ved eksisterende såvel som nye forretningsmodeller. Faget giver desuden indsigt i implementeringen af innovationer i forretningsmodellen med henblik på strategiudvikling – heriblandt hvordan strategi bliver realiseret gennem et samspil mellem intenderede planer og pludseligt opståede begivenheder.

Undervisningsgange: 05.- 06. feb & 19.- 20. feb kl. 09-17

Eksamen: 11. & 12. marts. Mundtlig eksamen baseret på et skriftligt produkt.

Læs mere om faget, og hvordan du tilmelder dig

Kernefag

Pricing is a main driver of firms’ profitability and of successful business development. In many firms however, pricing has been neglected and is often only used for correcting historical errors and meeting short-term financial goals. Such an approach does not leverage the full potential of pricing.

This course focus on how firms in the building and rental industry can use pricing as a strategic lever to increase a focus on value generation. The course sets off with sessions focusing on value based pricing and the techniques used for price setting.  A particular focus is here on yield and revenue management in the buildings and rental industry and how the strategic levers of space, time and price may be used to optimize returns. The course then moves on to discuss two challenges. First, the information problem is discussed. The sessions here discuss how information about customer value can be extracted and analyzed and how cost may be used to improve price decisions. Second, the control problem is discussed with a focus on how discounts and rebates affect revenues and how discounting behavior can be analyzed and managed. The course then moves on to discuss service provision, product-service combinations and servitization in the real estate industry. Finally, the use of artificial intelligence (AI) in pricing is discussed.

Undervisningsgange: 28.- 29. maj & 10.- 11. jun kl. 09-17

Eksamen: 13. & 14. august

Læs mere om faget, og hvordan du tilmelder dig

Kernefag 

Developing Digital Business introduces you to the new competitive rules of the digital economy and the emergence of platform-based business models.

Digitalization is changing the conditions for businesses across industries. Based on the enabling capacities of digital technologies, new business models emerge that are no longer simply supported by digital technologies, but have digital components inseparably inscribed into their processes and value proposition. At the heart of this digital transformation rests an increased orientation towards digitally enabled platform-based business models. Platform markets comprise a large and rapidly growing share of the global economy and ranked by market value, 60 of the world’s 100 largest corporations earn at least half of their revenue from platform markets.

Undervisningsgange: 10.- 11. apr & 24.- 25. apr kl. 09-17

Eksamen: 15. maj

Læs mere om faget, og hvordan du tilmelder dig

Valgfag

Byøkonomi og ejendomsinvesteringer giver deltagerne et indblik i byøkonomi og den seneste udvikling på ejendomsmarkeder, og på den måde klæder dem på til bedre at forstå, analysere og vurdere ejendomsinvesteringer.

I en tid præget af urbanisering, gentrificering og markante prisstigninger på ejendomme i større byer, er ejendomsinvesteringer blevet stadig mere attraktive. Dette forudsætter dog en grundlæggende forståelsen for mange af de store udfordringer, der er forbundet med ejendomsinvesteringer.

Undervisningsgange: 4 dage i efteråret 2013 fra kl. 9.00-17.00.

Eksamen: Mundtlig eksamen baseret på en skriftlig synopsis, der afleveres den 17. april. Den mundtlige eksamen afholdes den 24/4 og 25/4.

Læs mere om faget her

Valgfag

Ejendomsbranchen er reguleret af et omfattende antal love, regler og praksis. Det er væsentligt at kende til reguleringen, fordi den har og kan have væsentlig betydning i en investeringsstrategi, i den løbende håndtering af ejendomme i porteføljen og i udviklingen af potentialer aktuelt og fremtidigt.

Du får indsigt i de regulatoriske rammer for at drive forretning i ejendomsbranchen, og kan identificere såvel begrænsninger som muligheder i din portefølje og på dit forretningsområde i øvrigt.

Læs mere om faget her

 

Hvad er en MBD?

Master of Business Development (MBD) er en fleksibel masteruddannelse på CBS for dig, der hører til blandt virksomhedens erfarne nøglemedarbejdere og har ansvar for at løfte og udvikle forretningsområder. Du står måske over for en konkret udfordring, hvor du har brug for at se nye muligheder og retninger. 

Med en Master of Business Development får du solid viden til at kunne forstå og udvikle dine ansvars- eller forretningsområder i relation til virksomhedens samlede forretning.

FAQ

For at komme ind på MBD skal du have gennemført en relevant bachelor- eller diplomuddannelse og have mindst to års relevant erhvervserfaring i markedsrettede organisationer efter endt uddannelse.

I tvivl om du kan blive optaget?

CBS står klar til hurtigt at afklare, om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne tage fag på MBD.

Ring til dem på 3815 3060 eller skriv til mbd@cbs.dk.

Så afklarer de, om du kan tage det første skridt mod din masteruddannelse i forretningsudvikling.

Den fulde masteruddannelse sammensættes af enkelte fag svarende til samlet 60 ECTS-point og kan gennemføres over 2-6 år.

Uddannelsen består af grundfag, kernefag, valgfag og et masterprojekt.

Du ansøger ved at udfylde MBD’s ansøgningsskema gennem deres optagssystem. Du tilmelder dig fag for hvert semester, om du blot skal have ét fag, flere fag eller den fulde MBD. Vi optager nye studerende hele året rundt, og du kan tilmelde dig løbende, så længe der er ledige pladser

Klik her for at komme til ansøgningssiden

 

Hvis du ønsker, at gennemføre hele specialiseringen anbefaler vi, du begynder med Forretningsforståelse, men uddannelsen er modulopbygget og fleksibel, så du sammensætter selv dit uddannelsesforløb. 

Det betyder, det er op til dig at beslutte hvilket fag du vil starte med. Hvert fag består af fire undervisningsgange, og det er op til dig, om du vil tage specialiseringen som enkeltfag eller tage alle fem fag sammenhængende, så du ender med en Minor in Real Estate”

 

Den fulde MBD udgør fag svarende til samlet 60 ECTS-point. Uddannelsen består af grundfag, kernefag, valgfag og et masterprojekt.

Minor in Real Estate, MBD, består af de fem ejendomsrettede fag

 • Grundfaget: Forretningsudvikling,
 • Kernefaget: Developing Digital Business
 • Kernefaget: Pricing Management
 • Valgfaget: Byøkonomi og ejendomsinvesteringer (Urban Economics) 
 • Valgfaget: Ejendomsjura

Tilsammen svarer de fem fag til 27 ECTS-point.

Du kan vælge at gennemføre disse fem fag og dermed har du gennemført: Minor in Real Estate, MBD.

Hvis du ønsker det, kan du også vælge at læse videre på uddannelsen. Gennemfører du hele uddannelsen, med overstående specialisering, har du gennemført en MBD in Real Estate. 

CBS står klar til hurtigt at afklare, om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne tage fag på MBD.

Ring til dem på 3815 3060 eller skriv til mbd@cbs.dk.

Så afklarer de, om du kan tage det første skridt mod din masteruddannelse i forretningsudvikling.

Minor in real estate 

Den fulde Minor in Real Estate har en samlet pris på 91.000 kr. 

Prisoversigt: 

                             ECTS                PRIS


Grundfag          5-ECTS           18.000DKK


Kernefag           5-ECTS           18.000DKK


Valgfag              6-ECTS           21.000DKK

Valgfag             3-ECTS           21.000DKK

Bemærk, priserne stammer fra CBS’s hjemmeside. Vi tager forbehold for ændringer. 

 

Uddannelsens struktur og opbygning 

For at gennemføre den fulde MBD, skal du gennemføre:

To grundfag (10 ECTS/2 fag)
 • Forretningsudvikling (5 ECTS) 
 • Organisation og forandring (5 ECTS)
Fire kernefag (20 ECTS/4 fag)
 • Pricing Management (5 ECTS)
 • Developing Digital Business (5 ECTS)
 • Lederskab (5 ECTS)
 • Managing Open Innovation (5 ECTS)
 • Organisationsforståelse, selvindsigt og personlig udvikling (5 ECTS)
 • Performance Management (5 ECTS)
 • Stratetisk kommunikation (5 ECTS)
Valgfag (18 ECTS/3-6 fag)
 • Byudvikling og ejendomsinvestering (6 ECTS)
 • Ejendomsjura (6 ECTS)
 • Bæredygtige strategier (6 ECTS)
 • Big data & Analytics (6 ECTS) 
 • Og mange mange flere.
Masterprojekt (12 ECTS)

Du afslutter din uddannelse ved at bestå dit masterprojekt. Det er en forudsætning, at uddannelsens øvrige fag er bestået, før du afleverer dit masterprojekt. 

 

Har du spørgsmål?

Lotte Rendtorff

Chefkonsulent

Cand.mag.

Kursusafdelingen

Kontakt os på