/ Nyheder / Udfasning af forsamlingsforbuddet

Udfasning af forsamlingsforbuddet

Fase II af genåbningen træder i kraft fra onsdag den 21. april 2021, som kan have betydning for gennemførelse af generalforsamlinger

Af

Foto: Jens Rosenfeldt/ EjendomDanmark

Opdateret 8. juni 2021

Langt de fleste tilbagevendende restriktioner blev lempet pr. 21. maj 2021 ved aftale om yderligere genåbning. Det havde dog ikke betydning for udfasning af indendørs- og udendørs forsamlingsforbuddet, som er omtalt nedenfor.

Folketingets partier mødes igen i morgen, den 9. juni for at forhandle om yderligere genåbning. EjendomDanmark følger naturligvis udviklingen i lempelse af restriktionerne tæt, og hvorvidt dette får betydning for forsamlingsforbuddet og gennemførsel af generalforsamlinger.

 

Indlæg af 20. april 2021

Den 22. marts 2021 indgik aftalepartierne en rammeaftale om plan for genåbning af Danmark, hvor forsamlingsforbuddet på 5 personer blev hævet til 10 personer udendørs. Forsamlingsloftet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi blev dog samtidigt hævet fra 25 personer til 50 personer.

Natten til den 16. april 2021 blev aftalepartierne enige om en fase II af genåbningen med ikrafttræden fra onsdag den 21. april 2021, hvor forsamlingsforbuddet lempes yderligere.

Det betyder, at det nuværende forsamlingsforbud udfases efter følgende plan:

  • Den 21. april hæves indendørs-forsamlingsforbud til 10 personer og udendørs-forsamlingsforbud til 50 personer
  • Den 6. maj hæves indendørs-forsamlingsforbud til 25 personer og udendørs-forsamlingsforbud til 75 personer
  • Den 21. maj hæves indendørs-forsamlingsforbud til 50 personer og udendørs-forsamlingsforbud til 100 personer
  • Den 11. juni hæves indendørs-forsamlingsforbud til 100 personer og udendørs-forsamlingsforbud afskaffes
  • Den 1. august afskaffes ligeledes indendørs-forsamlingsforbud. Dette gælder dog ikke for særligt store forsamlinger, men det forventes, at ekspertgruppen begyndelsen af uge 16 afrapporterer herom.

I overensstemmelse med rammeaftalen vil partierne fortsat mødes før hver genåbning med henblik på at vurdere smittesituationen. Mere info kan findes på coronasmitte.dk.

Under iagttagelse af ovennævnte datoer og forsamlingslofter er det muligt at gennemføre generalforsamlinger. Bemærk, at personer, der er tilstede som et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af deres arbejde, for eksempel oplægsholdere, serveringspersonale mv., tæller ikke med i opgørelsen af de tilstedeværende personer.

Det opfordres dog til at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes her.

Det er et krav til udendørs generalforsamlinger, at aktiviteten ikke foregår i et ”lokale”. For at der kan være tale om et lokale, skal der som udgangspunkt være tale om et egentligt lokale, dvs. et rum i en fast ejendom, men vær opmærksom på, at et telt eller lignende kan dog efter en konkret vurdering betragtes som et lokale. Det afgørende er, om teltet mv. har karakter af et lokale, f.eks. ved at have solide vægge, fast gulv, varmeforsyning mv.