/ Nyheder / Forbedring af ejendomsvenligheden i Aalborg Kommune

Forbedring af ejendomsvenligheden i Aalborg Kommune

Der er små forbedringer at spore, når der måles på ejendomsvenligheden i Aalborg Kommune. Det viser en ny undersøgelse fra EjendomDanmark. Aalborg Kommune har dog ikke formået at nedbringe sagsbehandlingstiderne for byggesager, der er steget yderligere siden sidste år.

Af

EjendomDanmark undersøger for sjette år i træk ejendommenes vilkår i landets kommuner. Resultatet viser, at Aalborg Kommune ender som nr. 70 ud af 98 kommuner. Det er endnu en stigning på ranglisten fra plads nr. 90 i 2015 og nr. 80 sidste år.

Det skyldes primært, at Aalborg Kommune har nedbragt de såkaldte ejendomsforbrydelser, som er brandstiftelse, hærværk og indbrud. Det er en forbedring fra sidste år, hvor ejendomsforbrydelserne i kommunen steg en smule. Antallet af ejendomsforbrydelser i Aalborg Kommune er lavere end landsgennemsnittet, og det er det laveste blandt de fire største kommuner.

Kommunens byggesagsbehandlingstid er steget fra 69 dage til 81 dage (brutto) og fra 33 til 38 dage (netto). Det er lidt over landsgennemsnittet, hvor bruttosagsbehandlingstiden er 65 dage og nettosagsbehandlingstiden på 31 dage, der begge er nedbragt siden sidste år.

Byggesagsgebyret er på 490 kroner i Aalborg Kommune, og det er på højde med landsgennemsnittet. Derudover har Aalborg Kommune en grundskyld på 26,95 promille, og dækningsafgiften på 5,35 promille er uændret siden sidste år.

Cheføkonom i EjendomDanmark, Morten Marott Larsen, råder Aalborg Kommune til at følge et stigende antal af landets kommuner, der i øjeblikket reducerer dækningsafgiften. 18 kommuner har siden sidste år reduceret dækningsafgiften, og ingen har sat den op. Det betyder, at 61 kommuner har en dækningsafgift på nul.

”Dækningsafgiften er en afgift på forretningsejendomme som butikker og kontorer. Beskatter kommunen dem unødigt, er man i virkeligheden med til at gøre vilkårene ringere for dem, der er med til at sikre vækst og beskæftigelse i kommunerne. Der hvor der stadig er dækningsafgift, vil der være lavere aktivitet i ejendommene end hvad der kunne have været, og det påvirker både den kommunale og den regionale økonomi”, siger Morten Marott Larsen.

Nordjylland er den bedste region

De nordjyske kommuner er stærkt repræsenteret i undersøgelsens top ti. Her placerer Thisted Kommune sig på en tredjeplads, Vesthimmerlands Kommune lander på femtepladsen og Rebild Kommune bliver nummer syv. For første gang er Region Nordjylland den mest ejendomsvenlige region af de fem regioner.

Årets mest ejendomsvenlige kommune er Billund Kommune efterfulgt af Skive Kommune på andenpladsen.

Kommunerne vurderes ud fra parametrene:

  • Dækningsafgift
  • Grundskyld
  • Om kommunens private lejeboliger er regulerede eller ej
  • Bruttosagsbehandlingstid for byggesager viser den samlede sagsbehandlingstid fra kommunen første gang modtager byggeansøgningen, og til der er truffet en endelig afgørelse i sagen.
  • Nettosagsbehandlingstid for byggesager afspejler den faktiske sagsbehandlingstid hos kommunen. Det er det antal dage det i gennemsnit tager at få behandlet en sag fra den dato, hvor alle fyldestgørende oplysninger er indhentet fra ansøgeren og til der er givet tilladelse eller afslag fra kommunen.
  • Byggesagsgebyrer
  • Antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud) per 100.000 bygningskvadratmeter.