Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Konkurrenceretlig compliance

EjendomDanmark skal overholdekonkurrencelovens forbudsregler. Det er ikke tilladt at begrænse konkurrencen. EU-konkurrencereglerne og den danske konkurrencelov indeholder begge forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og samordnet praksis mellem konkurrenter eller samarbejdspartnere. Det følger naturligt heraf og af fast praksis, at vedtagelser i en branche- eller erhvervsorganisation også er omfattet af forbuddet.

EjendomDanmark må ikke medvirke til, at der sker en begrænsning af konkurrencen på de markeder, som foreningens medlemsvirksomheder agerer på.

Med baggrund heri har EjendomDanmark udarbejdet et konkurrenceretligt ”compliance-program”, hvis formål er at bidrage til, at EjendomDanmark og vores medlemmer overholder konkurrencelovens regler.

EjendomDanmark har gennemgået foreningens nuværende produkter og ydelser til medlemmerne, og disse vurderes ikke at være i strid med konkurrencereglerne.

Vil du vide mere, så læs vores konkurrenceretlige complianceprogram og møderegler.

EjendomDanmarks retningslinjer for konkurrenceretlig compliance

Regler for møder i bestyrelser, foreningsudvalg, erfa-grupper, arbejdsgrupper mv. under EjendomDanmark

Compliance Executive Summary