/ Nyheder / Orienteringsmøde i Køge

Orienteringsmøde i Køge

Kom til orienteringsmøde i Køge og hør om blandt andet Lejetjek+ og forbedringer med fokus på ændringer i den nye lejelov og grønne tiltag.

Af

Foto: Comwell.

Fællesforeningen inviterer til orienteringsmøde i samarbejde med EjendomDanmark fredag den 3. marts, kl. 9.00-16.00 på Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge

Program

Kl. 09.00 Ankomst, morgenkaffe

Kl. 09.30 Velkomst

Kl. 09.35 Nyt fra EjendomDanmark og politisk status

Kl. 10.15 Ny version af Lejetjek+

Kl. 10.45 Pause

Kl. 11.00 Nye domme og afgørelser

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Forbedringer med fokus på ændringer i den nye lejelov og grønne tiltag

Kl. 14.00 Pause

Kl. 14.15 Erfaringer med implementeringen af huslejeloftet og Typeformular A, 10. udgave

Kl. 15.00 Økonomisk vejrudsigt – herunder energipriser, inflation og renteudvikling

Kl. 15.30 Afrunding, spørgsmål og afslutning

Deltagerantallet er begrænset.

Målgruppen er ejere og administratorer med nogen kendskab til lejelovgivningen samt lægdommere og nævnsmedlemmer indstillet af EjendomDanmark eller Fællesforeningen.

Oplægsholdere

Haris Coric, Realkredit Danmark

Peter Stenholm, Adm. direktør, EjendomDanmark

Mikkel Alsø, Økonomisk chefkonsulent, EjendomDanmark

Sinan Koca, Senior Project Manager, EjendomDanmark

Lena Hartmann, Juridisk direktør, EjendomDanmark

Thit Topsøe-Jensen, Juridisk chefkonsulent, EjendomDanmark

Praktisk

Deltagerpris 300 kr. for medlemmer af en grundejerforening under Fællesforeningen, for andre er deltagerprisen 800 kr. Det er gratis for boligdommere og nævnsmedlemmer at deltage, såfremt disse fungerer i medlemsforeningens retskredse.

Ved tilmelding skal betalingen finde sted umiddelbart herefter og senest mandag den 27. februar til mail: wilkenjensen@gmail.com

Beløbet indsættes i Danske Bank på konto nr. 9570 – 13048649, med angivelse af navn og grundejerforening.