/ Nyheder / Nyt S-udspil vil sætte stopper for moderniseringer i lejelejligheder

Nyt S-udspil vil sætte stopper for moderniseringer i lejelejligheder

Nye Socialdemokratiske forslag til indgreb er så vidtgående, at muligheden for at lave gennemgribende renoveringer for hele den danske ejendomsbranche de facto forsvinder. Konsekvensen bliver at tusinder af lejligheder langsomt vil forfalde. EjendomDanmark foreslår i stedet, at de kommunale huslejenævn styrkes, og at hele lovgrundlaget undersøges af et ekspertudvalg, inden der indføres store ændringer.

Af

EjendomDanmark advarer mod forhastede indgreb rettet mod udenlandske investeringer i danske udlejningsejendomme. Foto: EjendomDanmark

Hvis politikerne sætter en prop i gennemgribende moderniseringer for at stoppe udenlandske kapital, vil de store tabere være danske ejendomsvirksomheder og pensionskasser, der ejer over 90 procent af ejendommene. Det vurderer EjendomDanmarks administrerende direktør, Jannick Nytoft på baggrund af helt nye forslag fra Socialdemokraterne om indgreb mod mulighederne for at lave gennemgribende renoveringer af lejelejligheder.

Jannick Nytoft er helt enig i Socialdemokraternes intention om at bevare byer, hvor forskellige mennesker har råd til at bo. Men at forhindre gennemgribende moderniseringer i slidte, tomme lejligheder er ikke vejen frem.

En prop i systemet vil betyde flere lejligheder i forfald og en ejendomsbranche, som vil miste store værdier – blandt andre pensionskasserne og deres medlemmer. Også andelsforeninger vil blive ramt. Jeg kan ikke tro, at socialdemokraterne virkeligt ønsker, at det sker,”

Siger Jannick Nytoft.

Adm. Direktør i EjendomDanmark

Han foreslår derfor, at de kommunale huslejenævn styrkes, så de hurtigere kan afgøre klagesager om fx renoveringer og stigninger i huslejen. Samtidig skal der nedsættes et ekspertudvalg, som kan afdække, om der er problemer med den måde, som moderniseringsreglerne i dag er skruet sammen på.

“Ejendomsbranchen kan kun hilse et mere effektivt huslejenævn velkomment. For reglerne skal selvfølgeligt overholdes. Moderniseringsreglerne har sparet samfundet for milliarder af skattekroner til byfornyelse. Samtidig er der moderniseret tusinder af lejligheder – uden at huslejen har fået lov til at eksplodere, fordi de stadig er underlagt kontrol”, siger Jannick Nytoft.

EjendomDanmark henviser i øvrigt til, at professor Jakob Juul-Sandberg, cand. jur. og ekspert i lejeret på SDU, har rejst tvivl om hensigtsmæssigheden og den praktisk gennemførlighed af flere af forslagene – samt muligvis om lovligheden af, om man kan sætte loft over lejen i private udlejningsboliger ved at skulle sammenligne med lejen i offentligt støttet byggeri.

FAKTA om § 5, stk. 2 (gennemgribende moderniseringer)

 • Bestemmelsen sikrer tidssvarende lejeboliger uden offentlig medfinansiering og skaber arbejdspladser.
 • Bestemmelsen sikrer gode lejeboliger, der kan betales.
 • Årligt løftes kvaliteten i ca. 2.000 lejeboliger i den ældre boligmasse til et tidssvarende niveau via gennemgribende moderniseringer.
 • Udlejning efter gennemgribende moderniseringer er stadig reguleret af lejeloven. Huslejestigningen kan kun ske når ny lejer flytter ind og huslejen er i gennemsnit ca. 30 procent under markedslejen.
 • Bestemmelsen sikrer private investeringerne for knap en mia. kr. om året, og sikrer dermed i omegnen af 2.000 arbejdspladser i byggefagene.
 • Fjernelse af bestemmelsen vil medføre store tab for danske investorer og andelshavere.
 • Mere end 90 procent af de private udlejningsboliger anslås at være ejet af danske investorer.
 • Danske investorer risikerer tab på op mod 25 procent af disse investeringer – eller samlet i omegnen af 50-80 mia. kr. Heraf står pensionskasserne med risiko for tab på anslået 15-20 mia. kr.
 • Landets 200.000 andelsboliger er prissat efter reglerne for udlejningsboliger. Langt hovedparten er opført før 1992 og risikerer at falde i værdi med op mod 50 procent hvis § 5, stk.2 fjernes.
 • For en gennemsnitlig andelsbolig svarer det til et tab på 550.000 kr.
 • Mange ejere af andelsboliger risikerer at blive teknisk insolvente, heraf er særligt de ca. 40.000 andelsboliger, der er købt de sidste fem år i risikozonen.

Hvad er § 5, stk. 2?

Når udlejer foretager en gennemgribende modernisering af en privat udlejningsbolig med nyt badeværelse, nyt køkken, nye elinstallationer, m.v., så overgår huslejefastsættelsen fra et reguleret system kaldet omkostningsbestemt leje til et reguleret system kaldet det lejedes værdi. I stedet for at følge det fastlåste system i boligreguleringsloven – hvor lejen grundlæggende er et spejl af virkeligheden i 1975 – skal huslejen fremover følge reglerne om det lejedes værdi, som er den huslejeregulering, der er fastsat i lejeloven. Huslejen fastsættes til samme husleje som betales for andre tilsvarende boliger.

§ 5, stk. 2

Når udlejer foretager en gennemgribende modernisering af en privat udlejningsbolig med nyt badeværelse, nyt køkken, nye elinstallationer, m.v., så overgår huslejefastsættelsen fra et reguleret system kaldet omkostningsbestemt leje til et reguleret system kaldet det lejedes værdi. I stedet for at følge det fastlåste system i boligreguleringsloven – hvor lejen grundlæggende er et spejl af virkeligheden i 1975 – skal huslejen fremover følge reglerne om det lejedes værdi, som er den huslejeregulering, der er fastsat i lejeloven. Huslejen fastsættes til samme husleje som betales for andre tilsvarende boliger.

Kontakt

Kontakt vores presseafdeling

Kom til pressesiden