/ Nyheder / Nye regler for fremleje undervejs

Nye regler for fremleje undervejs

Indenrigs- og Boligministeriet barsler med en række skærpelser af reglerne for fremleje. EjendomDanmark har netop afgivet høringssvar.

Af

Foto: Grand Warszawski/iStock

Personer, der bor til fremleje har ikke helt samme høje beskyttelse som folk, der bor til leje. Det har desværre medført en række sager, hvor en lejer har udnyttet sine fremlejere. For at stramme op på reglerne har Indenrigs- og Boligministeriet foreslået en række stramninger af reglerne for fremleje. Lovforslaget herom har netop været i høring, og EjendomDanmark har afgivet et høringssvar.

I lovudkastet foreslås bl.a.,

  • at stramme reglerne for forudbetalt leje
  • at give mulighed for at straffe fremlejegivere, der bryder reglerne
  • at give udlejer mulighed for at opsige lejemål, når en lejer ikke efterlever reglerne
  • at skabe muligheder for, at udlejere i sidste instans kan hæfte for fremlejetagers krav mod fremlejegiver

Gode intentioner, men behov for visse tilpasninger

Hos EjendomDanmark ser man overordnet positivt på forslagets hensigt med at stramme op på reglerne for fremleje, så fremlejetageres retsstilling sikres.

Men selve forslaget har også behov for enkelte opstramninger hist og her. Det er således nødvendigt med en række præciseringer og tilpasninger – herunder f.eks. om, hvordan man i forhold til de foreslåede stramninger skal håndtere ankesager.

Et fejlskud at lade udlejer hæfte for en fremlejegivers adfærd

Lovforslaget har dog især én stor knast. Man foreslår nemlig, at en udlejer i sidste ende kan komme til at hæfte, hvis en fremlejegiver f.eks. ikke udbetaler depositum til sin fremlejetager. Det er meget uhensigtsmæssigt på den måde at give fremlejetager mulighed for at rette sit krav direkte mod udlejer, selvom fremlejetager ikke er i et kontraktforhold med udlejer, påpeger EjendomDanmark i høringssvaret.

Du finder EjendomDanmarks høringssvar til lovforslaget lige her:

Bemærkninger til lovforslag om styrkelse af fremlejetageres rettigheder