/ Nyheder / Nye ejendomsvurderinger på programmet

Nye ejendomsvurderinger på programmet

Af

EY lagde hus til gå hjem-mødet i Aarhus, som omkring 50 ejendomsfolk deltog i. Underdirektør i Vurderingsstyrelsen, Morten Jensen, holdt et indlæg, hvor han fortalte om arbejdet med den nye offentlige vurdering af erhvervsejendomme, som skal være klar i foråret 2020. Vurderingsstyrelsen bliver etableret i Roskilde den 1. juli 2018, men det indledende arbejde er allerede i gang.

Cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark Morten Marott Larsen fortalte, at dataindsamlingen er søsat, og at der allerede er indberettet markedsdata, som skal danne grundlag for de overordnede normtal til brug for den nye vurdering. Ultimo 2018 skal der være indsamlet markedsdata for 5.000 ejendomme.

Morten Marott Larsen viste den kommende indberetningsportal, som indberettere kan få adgang til efter påske. Indberetningsportalen vil give mulighed for både at indberette data ved at indtaste dem manuelt eller ved at uploade data fra for eksempel Excel. Med den nemme og sikre indberetning håber Morten Marott Larsen, at endnu flere vil deltage, så grundlaget for ejendomsvurderingen kan blive så godt og validt som muligt.

Vil du også indberette data til Ejendomsforeningen Danmark, kan du kontakte cheføkonom Morten Marott Larsen på mml@ejendomsforeningen.dk eller telefon: 28 45 56 51.

Kontakt