/ Nyheder / Lovregulering af ejendomsbranchen fordoblet på 30 år

Lovregulering af ejendomsbranchen fordoblet på 30 år

Ejendomsbranchen har de sidste 30 år skullet holde tungen ekstra lige i munden for at følge med i et stadigt stigende antal paragraffer og ændringer i lovgivningen på ejendomsområdet. Siden 1990 er lovreguleringen nemlig fordoblet, viser en ny analyse.

Af

Foto: iStock

Miljøhensyn, krav om årsregnskab, regler for fradrag for investeringer. Regler, der skal sikre, at private virksomheder lever op til bestemte krav eller opfører sig på bestemte måder, kan være både nødvendige og samfundsgavnlige. Men for nogle brancher kan den samlede mængde love og regler, de skal efterleve, nå et niveau, hvor det bliver meget omfattende og svært at finde rundt i de mange paragraffer. 

Noget tyder på, at ejendomsbranchen har haft særligt travlt med at sætte sig ind i et stigende antal lovændringer siden 1990. EjendomDanmark har kigget nærmere på de fire love, der primært regulerer ejendomsvirksomheder – nemlig lejeloven, boligreguleringsloven, ejerlejlighedsloven og erhvervslejeloven. De sidste 30 år er ejendomsreguleringen i runde tal fordoblet i omfang. 

”Den kraftige forøgelse af den samlede regulering bygger på 112 love og ændringslove i perioden 1990-2019. Det svarer til, at hver virksomhed i ejendomsbranchen har skullet sætte sig ind i nye eller ændrede regler i gennemsnit ca. hver tredje måned de sidste 30 år,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør for EjendomDanmark.

Øger risikoen for strid 

Et alt for komplekst regelsæt kan få nogen uheldige konsekvenser, mener Jannick Nytoft.

”Når reglerne på et område bliver for omfattende, øger det risikoen for strid og usikkerhed, fordi de involverede parter let kan blive i tvivl om, hvad der faktisk gælder. Myndigheder, ejere og lejere kan nemt ryge i totterne på hinanden, når for mange paragraffer skal fortolkes. Det håber jeg, regeringen vil have in mente, hvis man som lovet vil kaste sig over at rydde lidt op i reglerne på området,” siger han.

Reguleringen af ejendomsbranchen er temmelig omfangsrig. Det skyldes, at man historisk set har brugt reguleringen til at varetage mange politiske hensyn – fx social-, erhvervs- og byudviklingspolitiske. De mange hensyn har ført til en kompleksitet af en betydelig størrelse. Samtidig sker der også fortsat ændringer af en række andre særlove – fx for ejer- og andelsboligforeninger samt for de virksomheder, der er ejendomsadministratorer for foreningerne.  

Oven i udviklingen i lovgivningen skulle ejendomsvirksomheder i 2019 holde øje med en ny og væsentlig ejendomsrelateret dom i gennemsnit hver sjette eller syvende dag; og det er endda det laveste antal i årevis. 

Læs mere i EjendomDanmarks analyse:

”Lovregulering af ejendomsbranchen er fordoblet på 30 år.”

FAKTA Ejendomsbranchen reguleres i stadig stigende omfang

Fire love regulerer ejendomsvirksomheder i særlig grad. Det gælder lejeloven, boligreguleringsloven, ejerlejlighedsloven og erhvervslejeloven (før 1999: erhvervslejereguleringsloven).
 
Kigger vi snævert på disse fire ejendomslove, danner de tilsammen et kompleks på mere end 50.000 ord, som enhver ejendomsvirksomhed altså skal kunne til fingerspidserne – foruden altså al den anden regulering, som alle virksomheder i Danmark er underlagt.

Disse 50.000 ord er markant flere end for 20-30 år siden: Denne særlige ejendomsregulering er i runde tal fordoblet i omfang siden 1990.

Alene de fire centrale ejendomsreguleringslove fylder over 50.000 ord – og dertil kommer en voldsomt omfattende retspraksis og almindelig virksomhedsregulering.

Alene de fire centrale ejendomsreguleringslove fylder over 50.000 ord – og dertil kommer en voldsomt omfattende retspraksis og almindelig virksomhedsregulering.

 

Antal ord i den særlige regulering af ejendomsvirksomheder

 

kontakt