/ Nyheder / Køgemødet gentager sin succes

Køgemødet gentager sin succes

I samarbejde med EjendomDanmark holdt Fællesforeningen af Grundejerforeninger på Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm sit årlige orienteringsmøde på Hotel Comwell i Køge for knap to uger siden. Over 100 deltagere var mødt op for at blive opdateret med blandt andet seneste nyt om § 5,2.

Af

I løbet af dagen blev deltagerne også klogere på den nyeste retspraksis inden for ind- og fraflytningssyn og fik indblik i de nyeste retningslinjer for videoovervågning. Deltagerne blev desuden præsenteret for EjendomDanmarks nye værktøj ”Lejetjek”, som kan give et overblik over lejeniveauet i sammenlignelige lejemål.   

Til højre ses Susanne Andrea Roug, advokat hos Husen Advokater, som holdt et oplæg om nye regler for videoovervågning. Til venstre ses Jens Thoregaard, formand for Fællesforeningen af grundejerforeninger på Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm.

 

Morten Østrup Møller, juridisk direktør i EjendomDanmark, fortalte om det politiske forlig, der blev indgået om paragraf 5, stk. 2. Han gik også i detaljer med de samfundsmæssige konsekvenser, de nye regler for gennemgribende moderniseringer vil komme til at føre med sig, når Folketinget vedtager lovforslaget senere på året.