/ Nyheder / Høring over forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Høring over forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Både Justitsministeriet og Finanstilsynet har sendt høringsmateriale vedrørende ændring af blandt andet hvidvaskloven til EjendomDanmark.

Af

Foto: Trent Erwin, unsplash

Ændringsforslagene bunder i et ønske om at styrke indsatsen mod finansiel kriminalitet, herunder terrorfinansiering og omhandler først og fremmest Hvidvasksekretariatets og Finanstilsynets virksomhed og beføjelser.

Vi er i gang med at gennemgå det fremsendte høringsmateriale. Der forventes dog umiddelbart ingen faktiske ændringer for EjendomDanmarks medlemmer i forhold til overholdelse af hvidvaskloven og behandling af legitimationsoplysninger.

Se lovforslagene

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvasksekretariatets funktion og opgavevaretagelse)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet)