/ Nyheder / Formandsmøde i Fællesforeningen

Formandsmøde i Fællesforeningen

Af

Fællesforeningen af Grundejerforeninger på Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm indkalder til møde for foreningernes formænd, bestyrelsesmedlemmer, nævnsmedlemmer og lægdommere.

Mødet afholdes fredag den 27. januar 2023 kl. 9.00 på Skoemagerkroen, Landevejen 4, 4060 Kirke Såby.

Program for dagen

Kl. 9.00  Morgenmad

Kl. 9.30  Formandsmøde

Dagsorden
  1. Formanden orienterer
  2. Kassereren om forenings økonomi og budget
  3. Kursus på Comwell i Køge den 3. marts 2023
  4. Delegeretmøde i Slagelse den 25. august 2023
  5. Fyraftensmøde i Slagelse afventer endelig dato
  6. Eventuelt
  7. Kickstart din lokalforening EjendomDanmarks nye medlemschef Maria Poulsen, vil komme med tips til hvordan man engagerer medlemmer i lokalforeninger samt planlægning af arrangementer og brug af sociale medier.
  8. Indlæg fra adm. direktør Peter Stenholm og juridisk direktør Lena Hartmann, EjendomDanmark

Kl. 12.30  Frokost

Kl. 13.30  Indlæg om bestyrelsesarbejdet i lokalforeninger

Kl. 14.30  Afslutning