/ Nyheder / Fællesforeningen inviterer til sit årlige orienteringsmøde

Fællesforeningen inviterer til sit årlige orienteringsmøde

Af

I samarbejde med EjendomDanmark inviterer Fællesforeningen af Grundejerforeninger på Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm til orienteringsmøde fredag den 6. marts 2020 kl. 9.00-16.00. Mødet holdes på Comwell Køge strand, Strandvejen 111, 4600 Køge.

Program

Kl. 9.00 Ankomst, morgenkaffe
Kl. 9.30 Velkomst
Kl. 9.35 Nyt fra EjendomDanmark – med fokus på § 5, stk. 2-forliget
Kl. 10.00 Diverse nyheder inden for lejeretten med fokus på huslejenævns- og retspraksis
Kl. 10.45 Pause
Kl. 11.00 Markedsstatisikken – præsentation af Lejetjek
Kl. 11.30 Præsentation af forsikringsaftalen med Alm. Brand
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Videoovervågning – hvad må man, og hvordan gør man
Kl. 14.00 Pause
Kl. 14.15 Ind-og fraflytningssyn – nyeste praksis og gode råd
Kl. 15.30 Afrunding, spørgsmål og afslutning

Deltagerantallet er begrænset.

Målgruppen er ejere og administratorer med begrænset kendskab til lejelovgivningen samt lægdommere og nævnsmedlemmer indstillet af EjendomDanmark eller Fællesforeningen.

Oplægsholdere
Juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark
Juridisk konsulent Thit Topsøe-Jensen, EjendomDanmark
Seniorøkonom Mikkel Alsø, EjendomDanmark
Advokat Susanne Andrea Roug, Husen Advokater
En repræsentant fra Alm. Brand

Deltagerpris: 300 kr. for medlemmer. 800 kr. for ikke-medlemmer efter aftale med Knud Wilken-Jensen. Det er gratis for boliglægdommere og nævnsmedlemmer at deltage.

Tilmelding senest fredag den 28. februar 2020 til wilkenjensen@gmail.com

Beløbet indsættes på bankkonto nr. 5039 1038259, med angivelse af navn og grundejerforening.