/ Nyheder / Ejendomsforeningen Holbæk holder generalforsamling

Ejendomsforeningen Holbæk holder generalforsamling

Af

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejendomsforeningen Holbæk torsdag den 30. marts 2023 kl. 17:45 på Maskinværkstedet, Havnevej 9, 4300 Holbæk.

Indlæg fra Morten Jakobsen, 2T Arkitekt- og Ingeniørfirma, indlægget vil blandt andet komme ind på forbedring af energimærke, krav ved renovering, ombygninger samt ændring af status.  

Morten Jakobsen, der har adresse i både Holbæk og Roskilde, har specialiseret sig i totalrådgivning inden for renovering, ombygning, udvikling og vedligehold af bolig- og erhvervsejendomme.

Program for aftenen

Kl. 17:45     Ankomst og velkomst v/ formanden for Ejendomsforeningen Holbæk, Rasmus Juul Carlsson

Kl. 18:00    Spisning hvor Ejendomsforeningen Holbæk er vært

Kl. 19:30     Pause

Kl. 19:45     Indlæg ved Morten Jakobsen, 2T Arkitekt- og Ingeniørfirma

Kl. 20.45    Pause

Kl. 21:00     Afholdelse af generalforsamling

Kl. 21:30     Afrunding ved Rasmus Juul Carlsson

Tilmelding skal ske senest mandag den 27. marts 2023.

Deltagelse er gratis, dog med bindende tilmelding.

Ved udeblivelse, efter tilmelding, opkræves et gebyr på kr. 300 kr.

Rasmus Juul Carlsson telefon 28 14 78 78 eller mail: rasmus@ejendomsselskabetalba.dk

Dagsorden for generalforsamling

1   Valg af dirigent.

2   Formandens beretning.

3   Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2022.

4   Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget 2023 og forslag om kontingent for 2023 der foreslås et uændret enhedskontingent på kr. 950 kr. pr. medlem.

5   Behandling af indkomne forslag.

6   Valg til bestyrelse.

  • På valg for 2 år til bestyrelsen er:
  • Martin Sørensen, modtager genvalg.
  • Carsten Hansen, modtager genvalg.
  • Peter Hocke, modtager genvalg.
  • På valg for 1 år som suppleant: bestyrelsen indstiller Robert Olsen.
  • Valg af en ekstra suppleant: bestyrelsen indstiller Peter Nilsson.
  • Valg af revisor.
  • Valg af revisorsuppleant.

7   Eventuelt