/ Nyheder / DF og S forslag om straksindgreb vil koste pensionskasser dyrt og forringe boligmassen

DF og S forslag om straksindgreb vil koste pensionskasser dyrt og forringe boligmassen

De kommende pensionister og standarden i danske lejeboliger bliver blandt de store tabere, hvis et forslag fra Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om at forringe moderniseringsmulighederne i lejelejligheder bliver gennemført.

Af

Det vurderer EjendomDanmarks direktør, Jannick Nytoft, der kalder forslaget gift for det danske lejeboligmarked.

“Vi vil se lejlighederne især i de store byer langsomt forfalde og store nedskrivninger af værdien af danske ejendomme, som vil ramme pensionskasserne rigtig hårdt”, siger Jannick Nytoft.

TV 2 Nyhederne bragte mandag aften en nyhed om, at de to partier med et straksindgreb vil stramme og forringe den såkaldte moderniseringsregel, paragraf 5,2. Paragraffen gør det muligt at hæve huslejen efter en gennemgribende modernisering, når der kommer nye lejere til. Den mulighed gør efter S og DF’s mening danske ejendomme for attraktive for udenlandske investorer, lyder det fra de to partier i TV 2 Nyhederne.

Jeg kan kun opfordre partierne til at slå koldt vand i blodet, før vi skader de over 90 procent af ejendommene, der ejes af danske investorer og pensionskasser. Lad os få tallene frem på bordet og finde en løsning, der ikke vil gøre det danske samfund og danske pensionister fattigere,”

Siger Jannick Nytoft.

Adm. Direktør i EjendomDanmark.

Han understreger, at der i lejelovgivningen allerede er en stærk beskyttelse af lejerne, der kan bruges, hvis nogen forsøger at misbruge systemet.

FAKTA om § 5, stk. 2 (gennemgribende moderniseringer)

 • Bestemmelsen sikrer tidssvarende lejeboliger uden offentlig medfinansiering og skaber arbejdspladser.
 • Bestemmelsen sikrer gode lejeboliger, der kan betales.
 • Årligt løftes kvaliteten i ca. 2.000 lejeboliger i den ældre boligmasse til et tidssvarende niveau via gennemgribende moderniseringer.
 • Udlejning efter gennemgribende moderniseringer er stadig reguleret af lejeloven, og huslejen er i gennemsnit ca. 30 procent under markedslejen.
 • Bestemmelsen sikrer private investeringerne for knap en mia. kr. om året, og sikrer dermed i omegnen af 2.000 arbejdspladser i byggefagene.
 • Fjernelse af bestemmelsen vil medføre store tab for danske investorer og andelshavere.
 • Mere end 90 procent af de private udlejningsboliger anslås at være ejet af danske investorer.
 • Danske investorer risikerer tab på op mod 25 procent af disse investeringer – eller samlet i omegnen af 50-80 mia. kr.
 • Heraf står pensionskasserne med risiko for tab på anslået 15-20 mia. kr.
 • Landets 200.000 andelsboliger er prissat efter reglerne for udlejningsboliger. Langt hovedparten er opført før 1992 og risikerer at falde i værdi med op mod 50 procent hvis § 5, stk.2 fjernes.
 • For en gennemsnitlig andelsbolig svarer det til et tab på 550.000 kr.
 • Mange ejere af andelsboliger risikerer at blive teknisk insolvente, heraf er særligt de ca. 40.000 andelsboliger, der er købt de sidste fem år i risikozonen.

 

Hvad er § 5, stk. 2?

Når udlejer foretager en gennemgribende modernisering af en privat udlejningsbolig med nyt badeværelse, nyt køkken, nye elinstallationer, m.v., så overgår huslejefastsættelsen fra et reguleret system kaldet omkostningsbestemt leje til et reguleret system kaldet det lejedes værdi. I stedet for at følge det fastlåste system i boligreguleringsloven – hvor lejen grundlæggende er et spejl af virkeligheden i 1975 – skal huslejen fremover følge reglerne om det lejedes værdi, som er den huslejeregulering, der er fastsat i lejeloven. Huslejen fastsættes til samme husleje som betales for andre tilsvarende boliger.

§ 5, stk. 2

Når udlejer foretager en gennemgribende modernisering af en privat udlejningsbolig med nyt badeværelse, nyt køkken, nye elinstallationer, m.v., så overgår huslejefastsættelsen fra et reguleret system kaldet omkostningsbestemt leje til et reguleret system kaldet det lejedes værdi. I stedet for at følge det fastlåste system i boligreguleringsloven – hvor lejen grundlæggende er et spejl af virkeligheden i 1975 – skal huslejen fremover følge reglerne om det lejedes værdi, som er den huslejeregulering, der er fastsat i lejeloven. Huslejen fastsættes til samme husleje som betales for andre tilsvarende boliger.

Kontakt

Kontakt vores presseafdeling

Kom til pressesiden