/ Nyheder / Delegeretmøde i Fællesforeningen af Grundejerforeninger

Delegeretmøde i Fællesforeningen af Grundejerforeninger

Fællesforeningen af Grundejerforeninger på Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm holdt delegeretmøde fredag den 19. august 2022 på Maskinværkstedet i Holbæk med godt 50 deltagere.

Af

EjendomDanmark var inviteret til at indlede dagen med oplæg af administrerende direktør Peter Stenholm og afdelingsleder Mogens Dürr.

Peter Stenholm holdt et indlæg, hvor han bl.a. præsenterede EjendomDanmarks visioner for fremtiden, men i lyset af den højaktuelle politiske situation med risiko for regeringsindgreb mod lejefastsættelsen, kom indlægget dog i høj grad også til at handle om nettoprisindeksering af huslejeniveauet. Peter Stenholm redegjorde dels for det betydelige politiske lobbyarbejde, som EjendomDanmark har lavet i den seneste tid for at sikre, at der ikke kommer et lovindgreb imod nettoprisindeksering, dels for at EjendomDanmark har gjort en stor indsats for at sikre, at ejendomsbranchen selv leverer en forsvarlig løsning på udfordringerne med den store stigning i nettoprisindekset.

Mogens Dürr holdt et indlæg om seneste retspraksis og den nye typeformular til boliglejemål, som Indenrigs- og Boligministeriet har sendt i høring, og som forventes klar til brug den 1. september 2022.

Efter indlæggene var der frokost til deltagerne, og efter frokost holdt Fællesforeningen sit delegeretmøde.