/ Nyheder / Beregning af maksimalprisen mellem to generalforsamlinger, når der er et igangværende byggeprojekt

Beregning af maksimalprisen mellem to generalforsamlinger, når der er et igangværende byggeprojekt

Hvornår er andelsboligforeningen forpligtet til at foretage midtvejsregulering af andelskronen, når der er et igangsværende byggeprojekt?

Af

En andelsboligforening havde vedtaget et byggeprojekt på en generalforsamling uden samtidig at nedsætte andelskronen, så det svarede til byggeprojektets indflydelse på andelskronen.  

Ved salg af en andelsbolig krævede administrator på vegne af bestyrelsen i andelsboligforeningen, at prisen for andelen blev reguleret, som følge af et byggeprojekt vedtaget på den seneste generalforsamling. Byggeprojektet havde hovedsagelig karakter af vedligeholdelsesarbejder.

Administrator regulerede prisen på andelsboligen på baggrund af foreningens regnskab for 2011, der blev godkendt på generalforsamlingen i marts 2012. Midtvejsreguleringen af andelskronen blev beregnet på baggrund af de budgetterede udgifter til byggeprojektet. Administrator indsatte herudover en reguleringsklausul i overdragelsesaftalen til regulering af overdragelsessummen og de endelige omkostninger til byggeprojektet.

Boligretten udtalte, at administrator ikke havde været berettiget til at kræve andelsværdien nedsat og indsættelse af reguleringsklausulen. Administrator blev derfor fundet erstatningsansvarlig over for sælger.

Landsretten stadfæstede boligrettens afgørelse med henvisning til, at der ikke på tidspunktet for overdragelse og bestyrelsens kontrol heraf var fremkommet oplysninger om forhold af væsentlig negativ betydning for fastsættelsen af andelens værdi, der kunne begrunde, at bestyrelsen efter råd fra administrator kunne nægte godkendelsen af aftalen.

Læs mere i GD 2015/41 Ø, som kan læses i sin helhed på ED-lovportalen.