/ Kalender

Værdiansættelse af investeringsejendomme

Få viden om værdiansættelse af investeringsejendomme. Du lærer at forstå og bruge den afkastbaserede metode og anvende Discounted Cash-Flow (DCF-metoden) i praksis.

Uundværligt kursus, hvis du skal arbejde med værdiansættelse

Bliv helt skarp på værdiansættelse med DCF-modellen. Kurset er et uundværligt værktøj for dig, der arbejder med, eller som ønsker at forstå værdiansættelser med DCF-modellen. Kurset giver dig en forståelse og en nødvendig viden, der styrker dig i dit arbejde med den afkastbaserede metode og i at anvende DCF-metoden.


Få styr på faldgruberne og udfordringerne

Kurset gennemgår de anbefalingerne, der er udarbejdet i publikationen Værdiansættelse af investeringsejendomme – anbefalinger til DCF-modellen. Praktiske udfordringer og faldgruber vil løbende blive drøftet på kurset. Du involveres aktivt ved øvelser, gruppeopgaver og erfaringsudvekslinger.


Konkrete beregninger

På kurset illustreres og beregnes konkrete beregningsmæssige effekter af relevante forhold for værdiansættelsen, derfor er det nødvendigt, at du medbringer en computer.


Indhold

  • Gennemgang af relevant lovgivning relateret til vurdering af ejendomme 
  • Den afkastbaserede model og første års afkast 
  • Gennemgang af DCF-modellen 
  • Fastsættelse af forrentningskravet 
  • Praktiske erfaringer med og anvendelse af værdiansættelse 
  • Anbefalinger til DCF-modellen 
  • Øvelser i Excel-regneark med DCF-modellen og den afkastbaserede model 


Det får du med hjem

  • Styr på DCF-modellen i teori og praksis
  • Evnen til at foretage beregninger af relevante effekter
  • Viden om faldgruberne og hvordan du undgår dem
Praktisk information

Tidspunkt

4. juni 2024 09:00 - 4. juni 2024 15:30

Pris (ex. moms)

Medlem: 4765 kr.

Ikke medlem: 6350 kr.

Undervisere

Bjarke Roed-Frederiksen, Philip Andersen

Sted

Hybrid: Vester Farimagsgade 41, 1606 København V og digitalt